Pit 37

Czy małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć dochody z giełdy?

Dochody uzyskiwane na giełdzie papierów wartościowych są klasyfikowane jako dochody o charakterze kapitałowym. Podatnik ma obowiązek odprowadzić od nich podatek ryczałtowy, którego stawka wynosi obecnie 19%. Ze względu na duże ryzyko, jakim obciążone są inwestycje giełdowe, w trakcie roku podatkowego nie są odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy. Dochody z kapitałów pieniężnych należy rozliczyć na formularzu PIT-38, który trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2017 r. Podatnik, który osiągnął zysk, będzie musiał, również do 30 kwietnia 2017 r., uregulować zobowiązanie podatkowe. Rozliczenie PIT 2017, trzeba wypełnić także wtedy, gdy inwestycje na giełdzie przyniosły straty. Wykazaną stratę będzie można odliczyć w kolejnych latach (w ramach tego samego źródła).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć dochody, od których podatek jest naliczany na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%). Oznacza to, że łączne opodatkowanie jest możliwe jedynie na formularzu PIT-36 i PIT-37. W związku z tym nie ma możliwości wypełnienia jednego formularza PIT-38 i każdy z podatników musi wypełnić oddzielne PITy 2017, w których wykaże dochody lub straty uzyskane na giełdzie.

Warto pamiętać, że do łącznego rozliczenia nie uprawnia nawet posiadanie wspólnego rachunku inwestycyjnego. W tym przypadku, po zakończeniu roku podatkowego, każdy z małżonków otrzyma oddzielny formularz PIT-8C. Kwoty przychodu/straty lub kosztów jakie zostaną wykazane w PIT-8C są zależne od podziału własności między małżonkami.

Jeżeli preferujemy rozliczenie dochodów z giełdy za pośrednictwem sieci internetowej, możemy wykorzystać do wypełnienia deklaracji program PIT 2017. Jest on doskonałym narzędziem komputerowym umożliwiającym szybkie i bezproblemowe wypełnienie formularzy podatkowych oraz przesłanie ich do wskazanego urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

Czy małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć dochody z giełdy?
1 vote, 5.00 avg. rating (94% score)
Next article
Czy można odliczyć ulgę prorodzinną, gdy dziecko pracuje?
About the author