Pit 37

Czym jest kapitalizacja odsetek i jaki ma wpływ na zysk z lokat terminowych?

Coraz więcej osób decyduje się na założenie lokaty i zaoszczędzenie w ten sposób dodatkowych środków. Lokata bankowa to bezpieczne i nowoczesne narzędzie które pomoże nam zarządzać domowym budżetem. By wybrać najlepszą lokatę, musimy zadać sobie pytanie na czym zależy najbardziej przy jej wyborze. Następnym krokiem będzie przeanalizowanie oferty banków, która jest niezwykle bogata i różnorodna. Jedną z rzeczy, na którą będziemy musieli zwrócić uwagę przy zakładaniu lokaty jest kapitalizacja. Czym ona tak naprawdę jest?

Kapitalizacja odsetek lokaty mówi nam o tym, w jaki sposób do założonej lokaty bankowej dopisywane są odsetki. Przy okazji kapitalizacji możemy rozróżniać dwa podziały: ze względu na jej częstotliwość i ze względu na moment naliczania odsetek.

Częstotliwość kapitalizacji

Kapitalizacja odsetek na naszej lokacie nie musi następować rokrocznie. Banki oferują różne produkty, gdzie czasem spotkamy się z kapitalizacją kwartalną, czasem miesięczna, a do niedawna nawet dzienną. Częstotliwość kapitalizacji odsetek ma wpływ na nasz zysk w przypadku, gdzie będziemy mieli do czynienia z kapitalizacją złożoną, o której mowa niżej, a która polega w skrócie na tym, że podstawa oprocentowania zwiększana jest o kolejne odsetki. Czyli – jeśli wpłacimy na lokatę o oprocentowaniu 10% kwotę 100 zł i po pierwszym roku zarobimy 10 zł, to w następnym zarobimy 10% od kwoty 110 zł a więc już 11 zł. Jak łatwo się domyślić im więcej okresów kapitalizacji, tym więcej zarobimy.

Rodzaje kapitalizacji ze względu na moment naliczania odsetek

Gdy już mamy określoną częstotliwość kapitalizacji i ilość okresów rozliczeniowych, to następnym krokiem jest określenie momentu, w którym odsetki będą nam dopisane. W tej kategorii wyróżniamy następujące rodzaje kapitalizacji:

kapitalizacja z dołu – gdzie odsetki są naliczane na końcu okresu;
kapitalizacja z góry – gdzie odsetki są naliczane na początku okresu;
kapitalizacja prosta – gdzie tylko wpłacona przez nas kwota podlega oprocentowaniu;
kapitalizacja złożona – gdzie oprocentowaniu podlega wpłacona kwota powiększana o kolejno naliczane odsetki;
kapitalizacja zgodna – gdzie okres kapitalizacji i okres stopy procentowej pokrywają się;
kapitalizacja niezgodna – gdzie okres kapitalizacji i okres stopy procentowej nie pokrywają się.

Zależeć nam powinno przede wszystkim na tym, by nasze odsetki powiększały podstawę oprocentowania i by kapitalizacja następowała z góry.

Po przeczytaniu tego tekstu już chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, czym jest kapitalizacja i jaką kapitalizację powinien on wybrać. Pamiętajmy, by przed założeniem lokaty dokładnie przeanalizować jej warunki i wybrać taką, która pomoże nam zarobić najwięcej.

Previous article
Abolicja składek ZUS dla niepłacących przedsiębiorców
Next article
Banki i duże firmy pod lupą Komisji Europejskiej
About the author