Pit 37

Czym jest rejestr Regon?

To, co powszechnie znane jest pod nazwą REGON oznacza tak naprawdę Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki. Rejestr ten obejmuje numery osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Za prowadzenie rejestru Regon odpowiada Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

co to jest regon i jak go otrzymać?

Prośbę o nadanie wpisu do Regon mogą złożyć przedsiębiorcy, którzy oprócz informacji o prowadzonej przez siebie działalności udostępnią również kilka informacji na swój temat. W tym przypadku chodzi o nazwisko, imię i numer PESEL. Jeżeli natomiast chodzi o dane firmy, to niezbędne są numer NIP, adres firmy oraz wykaz rodzajów działalności. Po złożeniu tych danych można otrzymać własny numer Regon, który zostaje przyznany w formie niezmiennej dla danej jednostki, nawet jeżeli otworzy ona inną firmę.

Czy numer Regon może się powtórzyć?

Do sytuacji, w których numer Regon zostaje całkowicie wykreślony dochodzi niezwykle rzadko, ale nawet wtedy nie ma szansy, aby ten sam numer otrzymała inna firma – po wykreśleniu go z listy aktywnych numerów zostaje taki numer wpisany do zbioru archiwalnego i nie jest ponownie przyznawany.

Czym jest rejestr Regon?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Czy zeznanie PIT 2018 można wysłać mailem?
Next article
Centrum podatnika
About the author