Pit 37

Dłuższy urlop ojcowski, czyli zmiany w Kodeksie Pracy

Szykują się zmiany w Kodeksie Pracy. Jeżeli projekt poselski zostanie zaakceptowany przez Sejm, wówczas wraz z nadejściem roku 2013 ojcowie będą mogli korzystać z nowych przepisów dotyczących ich urlopu.

Obecne przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego

W myśl obecnych przepisów osoba pracująca, która sprawuje prawną opiekę nad dzieckiem, ma prawo do 2 tygodniu urlopu. Do tego wymiaru wliczane są dni wolne od pracy (dni weekendowe i inne dni wolne). Urlop ojcowski można wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. W przypadku adopcji dziecka nie może być to termin późniejszy niż 12 miesięcy od uprawomocnienia orzeczenia o adopcji oraz maksymalnie do momentu ukończenia przez dziecko 7 lat.

Nowy projekt zakłada wydłużenie urlopu

Propozycja, która trafi do /sejmu, zakłada wydłużenie urlopu aż do 8 tygodni. Są jednak uwarunkowania, które nakazują, że wykorzystywany urlop ojcowski nie może trwać dłużej niż do momentu ukończenia przez dziecko 2 lat. W przypadku adopcji okres urlopowy nie może trwać dłużej niż do 24 miesięcy od momentu uprawomocnienia się orzeczenia o adopcji oraz – tak jak postanawiają obecne przepisy – maksymalnie do momentu ukończenia przez dziecko 7 lat.

Nowością jest pojawienie się przepisu o dziecku, wobec którego zastosowano odroczenie obowiązku szkolnego. W takich przypadkach urlop ojcowski może obowiązywać do momentu ukończenia przez dziecko 10 lat.

Zgodnie z projektem istnieje również możliwość rozbicia urlopu na dwie części pod warunkiem, że minimalny okres trwania części urlopu ojcowskiego nie może być krótszy niż 2 tygodnie. Zabronione jest wykorzystywanie pełnego wymiaru urlopu ojcowskiego (tj. 8 tygodni) razem z urlopem macierzyńskim w pokrywającym się terminie.

Dłuższy urlop ojcowski, czyli zmiany w Kodeksie Pracy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Firmy Udzielające Chwilówek
Next article
Formularz IFT-1 / IFT-1R
About the author