Pit 37

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – wymogi i opłaty dodatkowe

Wysokość składki na ubezpieczenie uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w sektorze przedsiębiorstw. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia pensja łącznie z wypłatami z zysku wynosiła w I kwartale 2013 roku 3740,79 zł. Na tej podstawie zatem możemy obliczyć, że składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwietniu, maju i czerwcu wynosi nie mniej niż 336,67 zł miesięcznie.

O dobrowolne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym mogą się ubiegać osoby, które wypełnią stosowny wniosek oraz dwie umowy zawierane na czas nieokreślony, przedstawią dokument tożsamości i dokument będący potwierdzeniem ostatniego okresu ubezpieczenia. Takim dokumentem może być otrzymane zaświadczenie od zakładu pracy o opłacaniu składek, zaświadczenie z Urzędu Pracy czy też dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Wysokość opłaty dodatkowej celem ubezpieczenia zdrowotnego

Decyzja o objęciu dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest uzależniona od uiszczenia na rzecz ZUS opłaty dodatkowej przez osobę starającą się o owe ubezpieczenie. Opłata dodatkowa wynosi:

– 748,16 zł – okres braku ubezpieczenia wynosił 3-12 miesięcy; kwota ta stanowi 20% dochodu przyjętego jako podstawa wymiaru składki, czyli w tym przypadku przeciętnego wynagrodzenia,
– 1870,40 zł – osoba nie była ubezpieczona przez 1-2 lata; 50% podstawy wymiaru składki,
– 3740,79 zł – brak ubezpieczenia przez okres od 2 do 5 lat; 100% podstawy wymiaru składki,
– 5611,19 zł – osoba nie była ubezpieczona od 5 do 10 lat; 150% podstawy wymiaru składki,
– 7481,58 zł – brak ubezpieczenia zdrowotnego przez okres powyżej 10 lat; 200% podstawy wymiaru składki.

Obowiązkiem osoby podpisującej umowę z NFZ o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest podanie danych tych członków rodziny do ubezpieczenia, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z tej konieczności zwolnieni są cudzoziemcy. Zgłoszenie członków rodziny nie wiąże się z opłacaniem dodatkowych składek.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – wymogi i opłaty dodatkowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Formularze deklaracji podatkowej VAT-10 i VAT-11
Next article
Dekalog Inwestora: Internetowe mądrości w pigułce
About the author