Pit 37

Emeryci i renciści a PIT 2018

O ile dostajesz rentę lub też emeryturę – nie ma rady – tak jak wszyscy podatnicy musisz rozliczyć się ze swych dochodów. Może to w twoim imieniu zrobić ZUS lub KRUS. Są jednakże przypadki, w których należy złożyć PIT 2012 w urzędzie podatkowym samemu.

ZUS lub KRUS wyręczy w Urzędzie Podatkowym

Prawie każdy rencista albo emeryt do końca lutego 2013 r. powinien otrzymać od ZUS lub KRUS druk PIT-40A lub PIT-11A. Instytucja, w której jesteś ubezpieczony ma obowiązek w twoim imieniu rozliczyć się z Urzędem Podatkowym z pobieranych przez ciebie świadczeń pod warunkiem, że składki zostały wpłacone przez pełny rok podatkowy. O ile poza emeryturą albo rentą w 2012 r. nie miałeś innych zysków podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie powinieneś składać w urzędzie podatkowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Dorabianie do emerytury

W bardzo wielu sytuacjach mamy do czynienia z sytuacją, gdy podatnik zatrudniony był jedynie przez jakąś część roku, a pozostałe miesiące spędził na emeryturze albo rencie. W takim przypadku ZUS lub KRUS wystawia jedynie informację o uzyskanych dochodach z tych świadczeń na formularzu PIT-11A. Jednak od firmy, w której podatnik pracował, powinien również otrzymać formularz PIT-11. Na podstawie tych danych  trzeba we własnym zakresie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37.

ZUS nie rozliczy gdy:

W innej sytuacji są także renciści i emeryci, którzy oprócz tego prowadzą swoją działalność gospodarczą. Wówczas to istnieje obowiązek samodzielnego rozliczenia z Urzędem Podatkowym przez wypełnienie i złożenie formularza PIT-36. PIT 2012 muszą także złożyć ci, którzy w 2012 roku otrzymywali emeryturę albo rentę od więcej niż jednej jednostki organizacyjnej ZUS albo KRUS oraz dodatkowo gdy świadczenie było wypłacane najpierw poprzez KRUS, a potem poprzez ZUS, lub na odwrót. Obowiązek złożenia deklaracji PIT 2012 mają także emeryci, którzy mają ochotę skorzystać z ulg podatkowych, preferencyjnego sposobu rozliczania lub także mają ochotę przekazać 1procent podatku na organizację pożytku publicznego.

Nie ma obowiązku składania PIT 2012 gdy:

PIT 2012 nie mają obowiązku składać osoby które pobierają rentę na bazie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych a także ich rodzin, rentę wypłacaną osobom represjonowanym i członkom ich rodzin przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych a także ich rodzin, a oprócz tego profity z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych poprzez osoby, które straciły wzrok na skutek działań wojennych w okresie 1939-1945 albo eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów.

Emeryci i renciści a PIT 2018
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Deklaracje podatkowe
Next article
Faktura online
About the author