Pit 37

Jak odliczyć ulgę na dzieci w PIT za 2018 rok?

Możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym mają tylko ci podatnicy, którzy naliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą podatkową i składają w urzędzie skarbowym następujące formularze pit 2017:

 • PIT-36 – przeznaczony dla osób, które:

  • nie osiągnęły wszystkich dochodów za pośrednictwem płatnika (m.in. przedsiębiorców),

  • mających obowiązek opodatkowania dochodów niepełnoletnich dzieci,

  • rozliczających straty z lat ubiegłych,

  • osiągały dochody poza granicami kraju,

 • PIT-37 – przeznaczony dla podatników, którzy osiągali dochody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika.

W przypadku korzystania z ulgi na dzieci, poza formularzem PIT-36 lub PIT-37, podatnik ma obowiązek złożyć załącznik PIT/O, w którym wpisuje się informacje o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku, dokonanych w roku podatkowym, którego dotyczy deklaracja.

Ulga prorodzinna jest jedną z niewielu ulg, które odejmuje się bezpośrednio od należnego podatku. Ponieważ zmniejsza ona wysokość zobowiązania podatkowego w sposób bezpośredni a nie, jak to ma miejsce w przypadku pozostałych ulg, jedynie podstawę, od której naliczany jest podatek, uznawana jest za najważniejszą z ulg podatkowych. Podatnicy korzystają z niej bardzo chętnie, gdyż umożliwia znaczne obniżenie wysokości podatku dochodowego, który muszą opłacić.

W tym roku po raz pierwszy odliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach, należy o tym pamiętać wypełniając zeznanie pit 2017. Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno wysokości ulgi, jak i warunków jakie muszą zostać spełnione, aby mieć możliwość dokonania odliczenia.

Z ulgi nadal mogą skorzystać osoby, które wychowują dzieci, zarówno rodzice jak i opiekunowie prawni. Dziecko, na które przysługuje ulga, musi spełniać jeden z poniższych warunków:

 • być niepełnoletnie,

 • mieć między 18 a 25 lat i kontynuować naukę na uczelni wyższej oraz nie osiągać dochodów wyższych niż 3091 zł rocznie,

 • otrzymywać rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny (w tym przypadku wiek dziecka nie ma znaczenia).

Zgodnie z nowymi przepisami o prawie do ulgi będzie decydować także to, czy rodzic jest w zamężny/ żonaty, jaką liczbę dzieci wychowuje oraz jakie są jego roczne dochody.

Wszystkie powyższe kryteria będą brane pod uwagę jedynie w przypadku pierwszego dziecka. Aby dowiedzieć się czy przysługuje nam prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej, powinniśmy zapoznać się z informacjami przedstawionymi w tabeli:

Stan cywilny rodzica
lub opiekuna

Wysokość rocznego dochodu

Prawo do ulgi prorodzinnej

w związku małżeńskim

do 112 000 zł

(łączny dochód obojga rodziców lub opiekunów)

TAK

powyżej 112 000 zł

(łączny dochód obojga rodziców lub opiekunów)

NIE

w związku małżeńskim przez część roku podatkowego, singiel, rozwodnik/rozwódka, wdowiec/wdowa

do 56 000 zł

TAK

powyżej 56 000 zł

NIE

Trzeba pamiętać, że jako roczny dochód rozumiany jest nie tylko dochód, który podatnik wykazuje w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Pod uwagę brane są wszystkie dochody osiągnięte przez podatnika w danym roku, także te rozliczane na drukach PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

W ubiegłych latach kwota ulgi, przysługująca na każde dziecko, była stała i niezależna od liczby dzieci, które były wychowywane przez podatnika. Jak już wcześniej wspomniano, w PIT za 2017 rok zdecydowano się na wprowadzenie różnych stawek. Im większa liczba dzieci, tym wyższą kwotę będzie można odliczyć.

Dziecko

Wysokość ulgi prorodzinnej

na miesiąc

na rok

pierwsze

92,67 zł

1 112,04 zł

drugie

92,67 zł

1 112,04 zł

trzecie

139,01 zł

1 668,12 zł

czwarte

185,34 zł

2 224,08 zł

każde kolejne

185,34 zł

2 224,08 zł

Jak możemy zauważyć, dla pierwszego i drugiego dziecka wysokość ulgi jest taka sama, ale już w przypadku kolejnych dzieci jej wysokość rośnie. Należy pamiętać, że jeżeli posiadamy np. czwórkę dzieci, nie możemy odliczyć 2224,08 zł na każde z nich. W takiej sytuacji dla każdego dziecka musimy zastosować właściwą stawkę z powyższej tabeli – dla pierwszego 1112,04 zł, dla drugiego 1112,04 zł, dla trzeciego 1668,12 zł, a dla czwartego 2224,08 zł. Zatem w omawianym przypadku nasza deklaracja PIT 2017 może uwzględniać ulgę prorodzinną w wysokości 6116,28 zł.

Ulga prorodzinna rozliczana jest w systemie miesięcznym. Zatem jeżeli dziecko kończy w trakcie roku podatkowego 18 lat i nie kontynuuje edukacji lub kończy 25 lat, odliczyć będzie można tylko kwotę za miesiące, w których ulga na dziecko była zasadna. Np. jeżeli na dane dziecko (trzecie) przysługuje odliczenie w kwocie 139,01 zł/miesiąc i dziecko to kończy 25 lat w maju, całkowita ulga dla będzie wynosiła 139,01 x 5 = 695,05 zł. Ponadto od czerwca podatnik będzie musiał naliczać ulgę, tak jakby posiadał tylko dwoje dzieci.

Jak możemy zauważyć, proces odliczania ulgi prorodzinnej stał się trochę bardziej rozbudowany. Aby uniknąć komplikacji i poprawnie uwzględnić ulgę w rocznej deklaracji podatkowej, warto skorzystać z PITy 2017 program. Ta darmowa aplikacja komputerowa przeprowadzi nas przez proces rozliczania się z fiskusem krok po kroku. Ze względu na to, że większość obliczeń program wykonuje samodzielnie, będziemy mieć pewność, że nie popełniliśmy błędów obliczeniowych, które są jedną z najczęstszych przyczyn składania korekty.

Jak odliczyć ulgę na dzieci w PIT za 2018 rok?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Formularz PIT-36 – nie tylko dla firm
Next article
Jak odliczyć ulgę odsetkową w PIT 2018?
About the author