Pit 37

Jak odliczyć ulgę odsetkową w PIT 2018?

Z ulgi odsetkowej można obecnie skorzystać jedynie na podstawie praw nabytych. Oznacza to, że odliczają ją w deklaracji PIT 2017 jedynie ci podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi zanim została ona wycofana z katalogu obowiązujących ulg podatkowych.

W ramach ulgi podatnik może odliczyć od podstawy do opodatkowania (dochodu lub przychodu) odsetki od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych między 2002 a 2006 r. w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Ulgą objęte są także kredyty refinansowe, które zostały zaciągnięte w celu spłaty kredytu mieszkaniowego. Z ulgi podatnik może korzystać aż do momentu spłacenia kredytu, jednak nie dłużej niż do końca 2027 r.

Podatnicy, którzy wypełniając zeznanie roczne za 2017 r. będą odliczali ulgę odsetkową po raz pierwszy, muszą dołączyć do deklaracji załącznik PIT-2K. W PIT-2K trzeba wskazać:

  • rodzaj inwestycji,

  • łączną kwotę poniesionych wydatków,

  • wysokość wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku,

  • datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji,

  • rok, w którym udzielony został kredyt/pożyczka,

  • kwotę udzielonego kredytu/pożyczki.

Trzeba pamiętać, że załącznik PIT-2K należy wypełnić tylko w pierwszym roku korzystania z ulgi odsetkowej. We wszystkich kolejnych latach do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/D. PIT/D jest przeznaczony do rozliczania wszystkich ulg mieszkaniowo-budowlanych, które funkcjonują obecnie na podstawie praw nabytych. W przypadku ulgi odsetkowej konieczne jest wypełnienie części B. formularza („ulga odsetkowa z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na cele mieszkaniowe”), w której należy podać:

  • wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przypadające do odliczenia w roku podatkowym,

  • kwotę przypadającą do odliczenia od przychodu w PIT-28,

  • kwotę przypadającą do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT 37.

Kwota odsetek, uwzględniona w deklaracji podatkowej, musi zostać odpowiednio udokumentowana. Podatnik powinien przedstawić fiskusowi zaświadczenie wydane przez podmiot, który udzielił kredytu/pożyczki wskazujące wysokość odsetek opłaconych w trakcie danego roku podatkowego oraz terminy poszczególnych wpłat. Trzeba pamiętać, że odsetki, które były wymagalne, ale nie zostały opłacone, nie mogą zostać odjęte w ramach ulgi.

Ulga odsetkowa jest limitowana, co oznacza, że odliczenie może obejmować jedynie odsetki od kredytu w określonej wysokości. Maksymalna wysokość kredytu na cele mieszkaniowe, jest ustalana na rok, w którym została zakończona inwestycja. W poniższej tabeli zostały przedstawione kwoty obowiązujące w poszczególnych latach.

Limity kredytu obowiązujące w poszczególnych latach

2002-2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013-2017

189 000 zł

212 870 zł

243 460 zł

264 810 zł

325 990 zł

279 160 zł

325 990 zł

Jeżeli podatnik rozpoczął korzystanie z ulgi w 2007 r. może odliczyć odsetki od kredytu nieprzekraczającego 189 000 zł, nawet wtedy, gdy faktyczna kwota kredytu, który zaciągnął była wyższa. Natomiast dla osoby, która zakończyła inwestycję w 2017 r. i skorzysta z ulgi odsetkowej po raz pierwszy wypełniając deklaracje PIT 2017, maksymalna kwota kredytu będzie wynosiła 325 990 zł.

Jak już wcześniej wspomniano, z ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Aby ułatwić sobie wypełnienie rocznego zeznania podatkowego, warto wykorzystać do tego celu program PIT 2017. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która nie tylko znacznie skróci czas, jaki trzeba poświęcić na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego, ale również umożliwi bezpieczne wysłanie wypełnionych formularzy do właściwego urzędu skarbowego.

Jak odliczyć ulgę odsetkową w PIT 2018?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Jak odliczyć ulgę na dzieci w PIT za 2018 rok?
Next article
Jak opodatkować dochody z zagranicy?
About the author