Pit 37

Jak przeliczyć dochody z zagranicy na PLN?

O tym, czy podatnik powinien wykazać w deklaracji rocznej przychody uzyskane poza granicami kraju, decydują przepisy zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Rzecząpospolitą Polską, a państwem, w którym znajdowało się źródło przychodów. W poniższej tabeli przedstawiono w jakich sytuacjach podatnik (będący polskim rezydentem podatkowym), wypełniając rozliczenie PIT 2017, musi uwzględnić przychody z zagranicy.

Metoda stosowana w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania

Zarobki krajowe

Sposób opodatkowania

metoda zwolnienia z progresją

brak

podatnik nie musi składać zeznania rocznego

tak

deklaracja musi uwzględniać dochody krajowe i zagraniczne

metoda proporcjonalnego odliczenia

brak

deklaracja musi uwzględniać dochody krajowe i zagraniczne

tak

brak umowy między państwami

(stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia)

brak

tak

Jeżeli w zeznaniu trzeba wykazać dochody uzyskane poza Polską, do odpowiedniego formularza podatkowego należy dołączyć załącznik PIT/ZG. Niezależnie od tego w jakiej walucie zostały uzyskane dochody zagraniczne, konieczne będzie ich przeliczenie na walutę krajową (złote polskie). Dopiero kwotę uzyskaną po przeliczeniu wpisuje się do formularza PIT 2017.

Do przeliczenia należy zastosować średni kurs dla danej waluty obcej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym uzyskany został przychód. Aby ułatwić sobie obliczenia, warto wykorzystać kalkulator walutowy dostępny w pit 2017 program. W kalkulatorze wystarczy podać kwotę wyrażoną w walucie obcej oraz datę otrzymania wynagrodzenia, a wysokość przychodu w złotych polskich zostanie obliczona automatycznie (przy zastosowaniu odpowiedniego kursu). Żeby skorzystać ze wszystkich opcji, jakie zawiera program do wypełniania pitów, wystarczy pobrać z Internetu darmowy plik instalacyjny i uruchomić proces instalacji, który zajmuje zaledwie kilka minut.

Jak przeliczyć dochody z zagranicy na PLN?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Jak opodatkować dochody z zagranicy?
Next article
Jak rozliczyć dodatkowe przychody pracownika w PIT 37 druk?
About the author