Pit 37

Jak rozliczyć dodatkowe przychody pracownika w PIT 37 druk?

Obowiązkiem płatnika jest comiesięczne rozliczenie przychodów osiągniętych przez pracowników, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Płatnik musi uwzględnić w rozliczeniu wszystkie świadczenia podlegające opodatkowaniu, zarówno wynagrodzenie zasadnicze jak i świadczenia pozapłacowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, które przychody pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę są obciążone podatkiem dochodowym i muszą być wykazywane w PIT 237 druk, a które nie. Podatek od przychodów ze stosunku pracy jest zawsze naliczany na zasadach ogólnych – 18% dla dochodów poniżej 85 528 zł i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Przepisy podatkowe definiują przychody ze stosunku pracy jako:

 • wynagrodzenia pieniężne,
 • świadczenia w naturze (ich wartość jest określana na podstawie ceny rynkowej),
 • ekwiwalenty różnego rodzaju świadczeń rzeczowych.

Oznacza to, że do przychodu podatnika, rozliczanego przez program do pitów, zaliczane jest nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również:

 • wynagrodzenie wypłacane za przepracowane nadgodziny,
 • premie,
 • nagrody,
 • napiwki,
 • dodatki,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • nieodpłatne świadczenia na rzecz osoby zatrudnionej,
 • częściowo płatne świadczenia na rzecz osoby zatrudnionej,
 • świadczenia, które pracodawca opłaca za pracownika.

Istnieją dodatkowe przychody pracowników, które są zwolnione z podatku dochodowego. Większość z nich to świadczenia o charakterze socjalnym. Ich wartość nie musi być wykazywana w PIT 37 za 2013 rok. Wśród tego rodzaju świadczeń możemy wymienić m.in. bony na posiłki, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka (pod warunkiem, że są wypłacane z funduszy zakładowych), wartość ubioru służbowego lub jego ekwiwalent pieniężny, odprawy pieniężne wypłacane w przypadku zwolnienia z winy pracodawcy, ekwiwalenty pieniężne za używanie przez pracownika narzędzi, które stanowią jego własność.

Jak rozliczyć dodatkowe przychody pracownika w PIT 37 druk?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Jak przeliczyć dochody z zagranicy na PLN?
Next article
Jak twórcy rozliczą podatek dochodowy za 2018 rok?
About the author