Jak twórcy rozliczą podatek dochodowy za 2017 rok?

Podatnikom przysługuje prawo do umniejszania osiągniętego przychodu o koszty jego uzyskania. Przychód po odjęciu kosztów, nazywany jest dochodem i to on stanowi podstawę do naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątek od tej reguły stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku którego podatek nalicza się bezpośrednio od przychodu, gdyż koszty nie są uwzględniane.

Osoby osiągające przychody za pośrednictwem płatnika (zatrudnione m.in. w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło), rozliczające się na pit 37 formularz, mają możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów w formie zryczałtowanej. Wysokość tych kosztów jest stała i niezależna od przychodu.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku artystów i twórców, którzy w ramach swojej pracy dokonują przekazania praw autorskich i pokrewnych. Dotychczas autorzy mogli odliczać aż 50% koszty, niezależnie od tego jak wysoki był ich przychód. Jednak w tym roku twórcy po raz pierwszy wypełnią rozliczenie roczne 2013 na nowych zasadach.

Zmiany w sposobie rozliczania kosztów przez twórców budziły ogromny sprzeciw, mimo to zdecydowano się na ich wprowadzenie. Zgodnie z nowymi przepisami, artyści nadal mają możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów na preferencyjnych zasadach, jednak tylko w ramach pewnego limitu. 50-procentowymi kosztami są objęte jedynie przychody mieszczące się w pierwszym progu podatkowym – do kwoty 85 528 zł. Powyżej 85 528 zł koszty naliczane są w sposób standardowy.

Przychód

Koszty uzyskania przychodu

do 85 528 zł

50%

powyżej 85 528 zł

w standardowej wysokości

 

Twórcy mogą również odliczyć koszty w faktycznie poniesionej wysokości, jednak w takie sytuacji nie mogą skorzystać ze stawki 50%. Odliczeniu w pit 37 druk podlegają wtedy koszty, które podatnik jest w stanie odpowiednio udokumentować.

© 2018 pit37.net.pl