Pit 37

Jak utworzyć konto na portalu e-Podatki?

Portal e-Podatki ma ułatwić wymianę informacji między fiskusem a podatnikami. Po zalogowaniu się podatnik uzyska dostęp do informacji na temat swoich rozliczeń podatkowych oraz uregulowanych i nieuregulowanych zobowiązań. W portalu będzie można także odebrać korespondencję wysłaną przez organy skarbowe, wysłać wiadomość do wybranego urzędu skarbowego, a także dokonać płatności podatków za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. W 2017 r. podatnicy po raz pierwszy będą mogli również rozliczyć się za pośrednictwem platformy e-Podatki z dochodów, które osiągnęli w 2017 r. Na razie opcja ta będzie dostępna jedynie dla osób, które składałyby zeznanie roczne na formularzu PIT-37. Jednak w przyszłości będą miały do niej dostęp wszystkie osoby fizyczne.

Aby skorzystać z możliwości zaakceptowania deklaracji podatkowej, przygotowanej przez fiskus, trzeba utworzyć konto na portalu e-Podatki. W tym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, właściwy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz adres e-mail. Niestety uwierzytelnienie może zostać wykonane tylko przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP. Wymóg ten znacznie ogranicza dostęp do nowego sposobu składania rozliczenia PIT za 2017 rok.

W związku z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu e-PUAP trzeba się spodziewać, że z możliwości zaakceptowania deklaracji, przygotowanej przez organy skarbowe, skorzysta niewielka grupa podatników. Należy przypuszczać, że podatnicy nadal chętnie będą składać formularze PIT 2017 w formie elektronicznej.

Przypomnijmy, że za pośrednictwem sieci internetowej można obecnie złożyć wszystkie najpopularniejsze druki: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Do wysłania powyższych formularzy nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystarczy podanie danych autoryzujących – imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego oraz kwoty przychodu wykazanej w roku ubiegłym.

Jak utworzyć konto na portalu e-Podatki?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Jak uniknąć kary za nieterminowe złożenie PIT 2018?
Next article
Jak uwzględnić wydatki na cele rehabilitacyjne w PIT 2017?
About the author