Jak wypełnić PIT w kreatorze?

Z kreatora deklaracji podatkowych możemy skorzystać instalując na komputerze program pit 2017. Jest to darmowa aplikacja komputerowa służąca do wypełniania formularzy PIT. Rozliczenie dochodów w programie pozwala na znaczną oszczędność czasu i nerwów. Dzięki kreatorowi z wypełnieniem zeznania poradzą sobie także osoby, które nigdy wcześniej nie miały obowiązku rozliczenia się z fiskusem.

Ogromną zaletą programu jest jego przejrzystość i przyjazna szata graficzna. Zapewnia to łatwość obsługi i umożliwia skorzystanie z aplikacji osobom, które nie są zaawansowanymi użytkownikami komputerów. Wypełnianie deklaracji rocznej w kreatorze polega na udzielaniu odpowiedzi na wyświetlane pytania. Na ich podstawie program sam generuje formularze i załączniki, które następnie można wydrukować lub przesłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

Zaangażowanie podatnika w proces obliczania wysokości zobowiązania podatkowego, zostało ograniczone do niezbędnego minimum. Ze względu na to, że program kontroluje limity ulg i odliczeń, nie trzeba się obawiać, że odjęta zostanie zbyt duża kwota. Ponadto, po wygenerowaniu formularza, poprawność zawartych w nim danych jest ponownie weryfikowana. Jeżeli zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości, pojawi się odpowiedni komunikat zawierający sugerowane poprawki.

Użytkownicy programu mogą przy pomocy kreatora wypełnić następujące formularze PIT 2017:

 • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 – podatek progresywny, naliczany wg skali podatkowej,

 • PIT-36L – podatek liniowy,

 • PIT-37 – podatek progresywny, naliczany wg skali podatkowej,

 • PIT-38 – podatek od dochodów o charakterze kapitałowym,

 • PIT-39 – podatek od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 2008 r.

A także załączniki:

 • PIT-2K – oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (składany, gdy podatnik po raz pierwszy odlicza ulgę odsetkową),

 • PIT/B – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,

 • PIT/D – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (składany w przypadku odliczania ulg budowlanych na podstawie praw nabytych),

 • PIT/O – informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w danym roku podatkowym,

 • PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,

 • PIT/Z – informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • PIT/ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w danym roku podatkowym.

Jak już wcześniej wspomniano, zanim nasza deklaracja pit 2017 zostanie wygenerowana przez kreator, będziemy musieli odpowiedzieć na szereg pytań. Na początku trzeba wskazać w jaki sposób będziemy rozliczać się z osiągniętych dochodów: indywidualnie, z małżonkiem, ze zmarłym małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Następnie konieczne będzie stworzenie profilu podatnika. W wyświetlonym formularzu wpisujemy nasze dane. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na ich poprawność, gdyż będą one automatycznie kopiowane do wszystkich wypełnianych formularzy podatkowych. Utworzony profil zostanie zapisany w bazie programu, gdy będziemy korzystać z niego po raz kolejny nie będzie potrzeby, abyśmy podawali wszystkie dane identyfikacyjne i adresowe po raz kolejny.

Kolejne pytanie będzie dotyczyło identyfikatora podatkowego. Należy pamiętać, że osoby prowadzące działalność gospodarczą korzystają z Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), natomiast osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie są przedsiębiorcami, używają numeru PESEL. Podanie właściwego identyfikatora jest bardzo istotne.

W następnej serii pytań pojawią się pytania o źródła przychodów, które mamy obowiązek opodatkować. Na podstawie wskazanych źródeł, kreator wybierze formularze podatkowe i załączniki, na których powinniśmy rozliczyć się z fiskusem. Udzielone odpowiedzi będą miały wpływ na kolejne pytania, które zostaną nam zadane przez pity 2017 program.

Pamiętajmy, aby dokładnie czytać wszystkie pytania i przy każdym z nich zaznaczać wszystkie odpowiedzi, które odzwierciedlają naszą sytuację. Od prawdziwości podawanych przez nas informacji, zależy poprawność wypełnienia deklaracji.

Kreator zapyta nasz także o cel składania zeznania. Do wyboru mamy dwie odpowiedzi – złożenie zeznania i korekta zeznania. Jeżeli rozliczenie za dany rok wypełniamy po raz pierwszy, naszym celem będzie oczywiście złożenie zeznania, a gdy składamy rozliczenie ponownie, będziemy musieli wskazać drugą opcję.

Kolejnym krokiem jest wskazanie ulg i odliczeń, z których mamy prawo skorzystać. Na wyświetlonych listach powinniśmy zaznaczyć wszystkie przysługujące nam ulgi, dokonane darowizny oraz inne odliczenia. Pamiętajmy, że muszą one zostać odpowiednio udokumentowane. Jeżeli nie posiadamy dokumentów potwierdzających, że przysługuje nam prawo do umniejszenia dochodu i/lub podatku, nie powinniśmy dokonywać odliczenia, gdyż w razie ewentualnej kontroli urzędu skarbowego, zostaniemy obciążeni karą pieniężną.

Ostatni etap pracy z kreatorem to wskazanie organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku. Nie ma konieczności podawania nazwy oraz adresu wybranej organizacji, wystarczy że wpiszemy jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, zostaną wyświetlone informacje na temat naszego zeznania podatkowego: lista formularzy, łączny dochód, wysokość zobowiązania podatkowego i kwota odpowiadająca 1% podatku. Na tym etapie nie pozostaje nam nic innego jak zadecydowanie o tym czy wolimy złożyć pit 2017 w formie elektronicznej, czy może preferujemy dostarczenie do urzędu papierowego formularza podatkowego.

© 2018 pit37.net.pl