Pit 37

Kalkulatory podatkowe

Coraz więcej operacji związanych z podatkami można wykonywać w internecie, zaczynając od wypełniania deklaracji rocznych w sieci, kończąc na wykorzystywaniu dostępnych tu kalkulatorów podatkowych. Na różnych stronach dostępnych jest kilka rodzajów takich kalkulatorów. Dzięki takiej aplikacji można obliczyć np. podatek dochodowy. W tym celu należy podać jedynie rok podatkowy oraz wysokość dochodu, a kalkulator określi jaki jest zaokrąglony dochód, próg podatkowy i wysokość podatku. Niedoinformowani mogą się w ten sposób dowiedzieć, czy ich dochód nie jest czasem wolny pod podatku.

Niezwykle przydatny jest również kalkulator odsetek od zaległości podatkowych, w którym podaje się terminy płatności zobowiązania oraz datę jego uregulowania oraz kwotę zobowiązania. W wyniku tych czynności uzyskujemy szczegółowe rozbicie obliczeń oraz ich wyjaśnienie. Pracodawcy korzystają często z kalkulatora wynagrodzeń, którzy wskazuje ile wyniosą składki ubezpieczeniowe oraz zaliczki na podatki. Pozwala to zorientować się, ile wyniesie koszt płacowy pracownika. Pracownik z kolei w ten sposób pozna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynagrodzenia netto.

Istotna jest też znajomość wysokości podatku VAT. Kalkulatory dostępne w internecie pytają o znaną wartość (netto, brutto lub VAT) oraz stawkę podatku (3,6,7 lub 22%) i na podstawie tych danych obliczają pozostałe wartości. Tak więc przy podaniu kwoty netto 200 zł i stawce 7% okazuje się, że podatek VAT wyniesie 14 zł, a wartość brutto 214 zł. Równie przydatny zwłaszcza dla przedsiębiorców, jest kalkulator ZUS, który wskazuje przede wszystkim sumy składek do wpłaty na konta ZUS (ubezpieczenie społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne).

Na stronach o tematyce ekonomicznej dostępnych jest nieco więcej kalkulatorów. Pozwalają one obliczyć kilometrówkę (jeśli pracownik używa samochodu prywatnego do podróży służbowych), amortyzację środków trwałych (miesięczną, kwartalną lub roczną), zwrot podatku VAT w budownictwie (kwota, która może zostać zwrócona z tytułu wydatków na zakup materiałów budowlanych) i ryczałt samochodowy (wartość pieniędzy wypłacanych dla pracownika, który używa prywatnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych).

Kalkulatory podatkowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Koszty uzyskania przychodów
Next article
Metody oblicznia PIT
About the author