Pit 37

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, z której korzystać mogą drobni przedsiębiorcy. Dzięki znacznemu uproszczeniu w uiszczaniu opłat (opłacanie należności w wysokości stałej kwoty, która odprowadzana jest raz do roku) osoby prowadzące niewielkie firmy chętnie z niej korzystają.

Karta podatkowa i limity oraz stawki
Stawki karty podatkowe zawarte są w obwieszczeniu Ministra Finansów z 25 listopada 2010 roku (M.P. Nr 89, poz. 1034). W roku 2012 stawki wzrosły o 4%. Decydującymi kwotami są jednak te zgodne ze stanowiskami właściwego naczelnego urzędu skarbowego, gdzie podstawą ich określenia jest złożony przez podatnika PIT-16 oraz kwoty z tabeli załącznika nr 3 do ustawy z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa a VAT
Korzystanie z karty podatkowej zwalnia podatnika z opłacania VAT. W przypadku rezygnacji z tej formy opodatkowania rozlicza się podatnik na zasadach ogólnych.

Karta podatkowa i płatności
Płatności należy uiszczać do 7 dnia każdego miesiąca, a dla grudnia jest to 28 dzień miesiąca. Podatnik korzystający z tej formy opodatkowania nie musi wypełniać deklaracji podatkowej PIT.

Prowadzenie dokumentacji
Należy prowadzić dowody sprzedaży w postaci faktur oraz rachunków, ewidencję zatrudnienia oraz karty przychodów zatrudnionych osób w danym miejscu.

Kto może skorzystać z karty podatkowej?
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną osób fizycznych na rzecz ludności. Chcąc skorzystać z tej formy opodatkowania należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Karta podatkowa
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Kwartalne rozliczenie VAT
Next article
Koszty pracodawcy przy zatrudnienia pracownika na umowę
About the author