Pit 37

Kiedy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą mogą złożyć wspólny PIT 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, małżonkowie mają prawo do łącznego opodatkowania swoich dochodów pod warunkiem, że przez cały rok przebywali w związku małżeńskim i posiadali ustrój wspólności majątkowej. Wspólnie można rozliczyć tylko te dochody, od których podatek jest odprowadzany na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Jeżeli, któryś z małżonków uzyskuje inne dochody, opodatkowane w formie:

  • karty podatkowej,

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem ryczałtu od najmu o charakterze prywatnym),

  • podatku liniowego,

  • podatku tonażowego,

wspólne rozliczenie PIT 2017 nie będzie możliwe.

Jak możemy zatem zauważyć, prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości łącznego opodatkowania uzyskanych dochodów. Jednak wspólny PIT można wypełnić tylko wtedy, gdy podatek odprowadzany od dochodów z działalności jest podatkiem progresywnym. W takiej sytuacji, jako zeznanie roczne, należy złożyć formularz PIT-36, a nie pit-37.

Warto mieć na uwadze, że opłacanie ryczałtu od przychodów z najmu nie pozbawia małżonków prawa do wspólnego opodatkowania. Trzeba pamiętać, że przychody opodatkowane ryczałtem rozlicza samodzielnie ten małżonek, który je uzyskał, natomiast we wspólnym formularzu można wykazać tylko dochody, od których odprowadzono podatek wg skali.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby małżonkowie złożyli wspólne rozliczenie podatkowe w formie elektronicznej. Już od kilku lat nie ma konieczności składania w urzędzie upoważnienia UPL-1, więc cała procedura jest zdecydowanie łatwiejsza i podczas wysyłania deklaracji wystarczy podanie danych autoryzujących jednego podatnika. Do wypełnienia formularza i załączników można wykorzystać bezpłatny program do pitów 2017. Wypełnianie deklaracji w programie ma wiele zalet – zajmuje mało czasu, pozwala na uniknięcie błędów obliczeniowych i wyeliminowanie ewentualnych braków, dlatego z roku na rok korzysta z niego coraz większa grupa podatników.

Kiedy małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą mogą złożyć wspólny PIT 2018
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Jakie stypendia są zwolnione z podatku dochodowego PIT37?
Next article
Kiedy nie można odliczyć ulgi prorodzinnej za cały rok?
About the author