Pit 37

Kontrole ZUS zwolnień lekarskich i nowy system od 2014 roku

Sukcesywnie zwiększający się deficyt budżetowy w kasie ZUS spowodował wzrastającą z roku na rok liczbę kontroli przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Już z samych statystyk można wywnioskować, że ogromna dziura budżetowa wynika przede wszystkim z braku terminowego opłacania składek, a także (co jest największą ostatnio plagą) z korzystania przez pracowników z niezgodnych z prawdą zwolnień lekarskich. W 2012 roku ZUS skontrolował ponad 460 tysięcy osób przebywających na zwolnieniu, z czego w wyniku kontroli prawie 10% osób zostało pozbawionych tego zasiłku na zasadzie jego wstrzymania, natomiast w przypadku 5 tysięcy osób prawo do zasiłku zostało im odebrane.

Wstrzymanie wypłacenia świadczenia w przypadku tak dużej ilości osób może też być powiązane doniesieniami o wysyłaniu przez Zakład Ubezpieczeń informacji o kontroli na ostatnią chwilę. Niestawienie się na kontrolę takiej osoby jest równoznaczne z wstrzymaniem wypłaty zasiłku.
Podwyższenie składek ZUS lekiem na deficyt w kasie …

Cykliczne podnoszenie składek ZUS ma za zadanie załatać dziurę w jego kasie, jednakże z roku na rok powiększa się ona w szybkim tempie. W 2012 roku była to kwota 17,7 mld zł. Próba oskładkowania wszelkiego rodzaju umów to także zabieg mający na celu załatanie deficytu. Nie ma natomiast mowy o cięciu jakichkolwiek kosztów administracyjnych. Znanym już procederem jest także przetransferowanie środków znajdujących się na kontach OFE na konta bankowe ZUS.
Elektroniczne wystawiania zwolnień lekarskich od 2014 roku

Wraz z nadejściem roku 2014 nastąpi zmiana w formie wystawiania zwolnień lekarskich. Tradycyjne formularze papierowe zostaną zastąpione elektronicznymi. Ma to za zadanie w szybszym terminie skontrolować osobę przebywającą za zwolnieniu lekarskim przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Elektroniczny system obejmuje jedynie podmioty gospodarcze mające zatrudnionych więcej niż 5 pracowników. Dla pozostałych nadal obowiązywać będą tradycyjne blankiety zwolnień L-4. Przedsiębiorcy nie spełniający kryterium zatrudniania 5 pracowników będą zatem musieli (jak to jest obecnie) dostarczyć wypełniony druk do ZUS w ciągu 7 dni.

Kontrole ZUS zwolnień lekarskich i nowy system od 2014 roku
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Koszty pracodawcy przy zatrudnienia pracownika na umowę
Next article
Kto może liczyć na preferencyjny ZUS?
About the author