Pit 37

Koszty uzyskania przychodów dla pracodawców w 2013 roku

Pracodawca zatrudniający pracownika ponosi koszty, które uzależnione są w dużej mierze od wysokości wynagrodzenia brutto, jakie przewidziane zostało na podpisanej przez obie strony umowie. Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie w Polsce wynikające z umowy o pracę od 1 stycznia 2013 roku wynosi 1600 zł brutto (w roku 2012 było to 1500 zł brutto). Są jednak i plusy takiego rozwiązania z punktu widzenia pracodawcy. Może on bowiem niektóre wydatki pracownicze wliczyć w koszty uzyskanego przychodu, a obecne wskaźniki obowiązują od 1 stycznia 2012 roku. Ich wysokość jest następująca:

 

    • + Dla pracowników, którzy zatrudnieni są u jednego pracodawcy w tej samej lokalizacji (ta sama miejscowość) – odliczenie wynosi 111,25 zł miesięcznie, co daje kwotę odliczenia 1335 zł w skali roku;

 

    • + Dla pracowników, którzy zatrudnieni są u wielu pracodawców w tej samej lokalizacji (ta sama miejscowość) – miesięczna kwota odliczenia wynosi 166,84 zł, a w stosunku rocznym 2002,05 zł;

 

    • + Dla pracowników, którzy dojeżdżają do zakładu pracy jednego pracodawcy z innej lokalizacji (inna miejscowość) – odliczenie w wysokości 139,06 zł miesięcznie, 1668,72 zł w skali roku;

 

    + Dla pracowników, którzy dojeżdżają do zakładów pracy wielu pracodawców z innej lokalizacji (inna miejscowość) – wysokość odliczenia wynosi 208,55 zł miesięcznie, w skali roku jest to 2502,56 zł

Poprzednie wskaźniki odliczenia od kosztów uzyskanego przychodu obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku były ustalone na tym samym poziomie. Wartości te są niezmienne od 1 stycznia 2008 roku.

Previous article
Kredyt bank karta kredytowa – co wymagają banki?
Next article
Korzyści pożyczek online
About the author