Pit 37

Kryteria formalne i merytoryczne – staramy się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kryteria formalne i merytoryczne – staramy się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszych artykułach , nie w każdym urzędzie pracy mamy do czynienia z identycznymi kryteriami przyznawania tychże środków , gdyż każdy urząd ma swego rodzaju autonomię jeśli chodzi o ustalenie zasad na jakich przyznawane są beneficjentom jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mimo to w większości urzędów pracy na terenie kraju , wnioski o przyznanie środków oraz regulaminy które dotyczą tychże wniosków są na prawdę bardzo podobne , gdyż każdy wniosek oraz każdy regulamin o przyznanie dotacji na start firmy prowadzonej przez osobę bezrobotną jest tworzony na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia , która dotyczy każdego urzędu pracy. W większości urzędów pracy taka ocena składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza to ocena formalna. Urzędnicy badają czy kandydat na przyszłego przedsiębiorcę spełnia wszystkie wymagania określane w regulaminie urzędu pracy o przyznawanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej , a więc jak wspominaliśmy wcześniej warunki wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia. Przykładowo kandydat ubiegający się o jednorazowe środki nie mógł w ostatnim czasie być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu. Oprócz tego spełnione muszą być inne warunki (niektóre z nich ustala sam urząd pracy). Spośród nich mogą być na przykład : nie prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu ostatniego roku od momentu złożenia wniosku o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Urzędzie Pracy , oraz brak złożonego wniosku o jednorazowe środki u innego starosty.

Previous article
Kryteria otrzymania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Next article
Jak powinna wyglądać inwestycja obliczona na tak zwany długi termin
About the author