Pit 37

Kto może liczyć na preferencyjny ZUS?

Osoby zakładające własną działalność gospodarczą będą mogły przez okres pierwszych 24 miesięcy jej prowadzenia liczyć na preferencyjne stawki ZUS. W myśl przepisów podstawa stawek wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce. Od 2013 roku pensja minimalna wynosi 1600 zł brutto miesięcznie. W przypadku ubezpieczenia emerytalnego oraz rentowego stosuje się zasadę proporcjonalności – podstawa wymiaru składek jest obliczana obliczana jest z dokładnością do dni kalendarzowych. Inaczej sprawa wygląda z koniecznością opłacania składek, gdyż wymiar składki obliczany jest w cyklu miesięcznym bez brania pod uwagę dni kalendarzowych. Oznacza to, że nie jest istotny dzień rozpoczęcia działalności podatnika w danym miesiącu, gdyż obowiązuje go uiszczenie całkowego wymiaru składki miesięcznej.
Kto może liczyć na preferencyjny ZUS?

Preferencyjnymi stawkami ZUS dla nowych firm nie są jednak objęci podatnicy, którzy:
– w okresie ostatnich 60 miesięcy od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności prowadziły bądź też aktualnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– prowadzą na rzecz byłego pracodawcy działalność gospodarczą, w przypadku którego przed dniem rozpoczęcia działalności wykonywali czynności pracownicze wchodzące w zakres wykonywanej działalności; dotyczy to bieżącego roku lub też poprzedniego roku kalendarzowego.
Podstawa wymiaru składek i ich wymiar

Pensja minimalna na poziomie 1600 zł oznacza, że podstawa składek dla nowych firm jest ustalona od 2013 roku na poziomie 480 zł. Na kwotę składają się:
– ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru składek) – 93,70 zł miesięcznie,
– ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru składek) – 38,40 zł miesięcznie,
– ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru składek) – 11,76 zł miesięcznie,
– ubezpieczenie wypadkowe (1,93% podstawy wymiaru składek) – 9,26% miesięcznie.

Łącznie nowi przedsiębiorcy przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności zapłacą na rzecz ZUS w 2013 roku 153,12 zł co miesiąc. W roku poprzednim 2012 było to 143,56 zł miesięcznie, zatem nowe firmy muszą zapłacić na rzecz ZUS ponad 110 zł więcej.

Kto może liczyć na preferencyjny ZUS?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Kontrole ZUS zwolnień lekarskich i nowy system od 2014 roku
Next article
Kredyt bank karta kredytowa – co wymagają banki?
About the author