Pit 37

Mieszkania socjalne Kawalerka – Agent

Czym są mieszkania socjalne

Mieszkanie socjalne to mieszkanie, które jest przeznaczone dla osób ubogich, lub takich, które żyją w bardzo złych warunkach. Udostępnienie takich lokali jest formą pomocy świadczonej przez gminy, które są ich właścicielami.

Czynsz za takie lokum jest kilkukrotnie mniejszy niż za mieszkanie o podobnej wielkości wynajmowane przez agencję mieszkaniową lub od prywatnego właściciela. Mieszkania socjalne przysługują osobom, które dostały sądowy nakaz eksmisji z mieszkania z powodu nie płacenia czynszu oraz innych opłat, osobom bezdomnym oraz osobom, które mają bardzo trudną sytuację życiową, np. stosowana jest wobec nich przemoc.

Podwórko – Kredyt Mieszkanie socjalne musi być w takim stanie technicznym i mieć takie wyposażenie, aby nadawało się do zamieszkania. Właściciele socjalni dysponują różnymi typami mieszkań i domów, są większe i mniejsze, w lepszym lub gorszym stanie, jednak muszą one spełniać kryteria sanitarne.

Często na lokale socjalne przeznaczone są stare, nieużywane budynki. Czasem mieszkanie może wymagać remontu, zakupu wyposażenia i mebli, jednak samotnym matkom i osobom starszym zwykle oferuje się lokale gotowe do zamieszkania. Zapotrzebowanie na takie mieszkania jest bardzo duże, z roku na rok coraz więcej osób zgłasza się chcąc uzyskać tego typu pomoc, niestety gminy nie dysponują tak dużą ilością lokali socjalnych.

Previous article
Mieszkanie – własne Dom – Kredyt
Next article
Metraż mieszkania Chałupa – Wierzytelność
About the author