Pit 37

Mieszkanie spółdzielcze Działka – Agent

Czym jest mieszkanie spółdzielcze

Nabywając mieszkanie od spółdzielni jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, niż kupując nieruchomość wchodzącą w skład wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkanie takie nabywamy na mocy spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości w postaci lokalu. Jest to prawo rzeczowe o ograniczonych charakterze.

Ceny takich mieszkań wynoszą jednak od dawna mniej więcej tyle samo, ile ceny mieszkań nabywanych na podstawie prawa własności. W przypadku mieszkania spółdzielczego warto pamiętać, iż zarówno nasz lokal, jak i cała nieruchomość należą do spółdzielni. Spółdzielnia nie może obciążać jednak poszczególnych lokali ani całych nieruchomości swoimi długami bez zgody mieszkańców. Pomimo tego, iż mieszkania spółdzielcze nabywane są na ograniczonych prawach rzeczowych, to i w tym przypadku możliwe jest ustanowienie księgi wieczystej dla wydzielonej nieruchomości.

Chata – Kupno To, w jaki sposób może działać spółdzielnia mieszkaniowa zostało określone w przepisach prawa polskiego, w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Obecnie spółdzielnie nie mogą przyznawać już spółdzielczego prawa do lokalu, lecz muszą sprzedawać je na własność. Jeśli posiadamy już mieszkanie spółdzielcze wówczas na nasze żądanie spółdzielnia ma obowiązek zmienić ograniczone prawo rzeczowe w pełne prawo własności. Nie we wszystkich przypadkach jest to korzystne.

Previous article
Najemcy domów Kawalerka – Dzierżawa
Next article
Mieszkanie – własne Dom – Kredyt
About the author