Pit 37

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym już podpisana

Intensywne prace nad nowelizacją ustawy o podatku rolnym znalazły swój finał i projekt został podpisany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ideą, która przyświecała jej pomysłodawcom, było przede wszystkim uniezależnienie się od wahań rynkowych i zmiennej koniunktury panującej w sektorze rolnym. Co zatem się zmieni? Najważniejsza kwestia to wydłużenie okresu, na podstawie którego obliczana jest średnia cena skupu żyta, dzięki czemu wymiar podatku rolnego będzie bardziej stabilny, gdyż stanowi ona podstawę obliczania wysokości samego podatku.
Obliczanie podstawy z 11 kwartałów, a nie z 3 …

W myśl nowych przepisów średnia cena skupu będzie obliczana na podstawie 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Pozwoli to na zdecydowanie bardziej trafne odzwierciedlenie tendencji panujących na rynku rolnych. Obecne zapisy ustawy jako podstawę wysokości podatku rolnego biorą pod uwagę średnią jedynie z 3 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, przez co dochodziło w przypadku dużych wahań rynkowych do sporych różnić w wymiarze podatku.
Nadal obowiązuje stary model wyznaczania podatku

Dotychczasowa metoda obliczania wymiaru podatku rolnego będzie natomiast stosowana jeszcze przy ustalaniu jego wysokości za rok 2013. Nie ma natomiast informacji, w jakim terminie miałaby wejść w życie podpisana nowelizacja ustawy o podatku rolnym. W najbliższych latach nowe przepisy nie będą natomiast zbyt wielkim pocieszeniem dla rolników, gdyż obecnie ceny żyta oscylują na bardzo wysokim poziomie i ta sytuacja z pewnością szybko się nie zmieni.

Nowelizacja ustawy o podatku rolnym już podpisana
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Nowe druki formularzy PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38 i PIT-39
Next article
Nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy producentom rolnym
About the author