Pit 37

Odbiór nadpłaty podatku

W wypadku wykazania nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia PIT 2012 Urząd Podatkowy musi zwrócić nadwyżkę przelewem lub gotówką.

W jakiej formie można dostać zwrot

Nadpłatę od urzędu podatkowego można otrzymać na trzy sposoby: przelewem na konto, przekazem pocztowym albo też osobiście, w kasie urzędu skarbowego.

Przelew na konto

Jest to najłatwiejszy sposób. Po złożeniu formularza PIT 2012 wystarczy poczekać aż nadpłacony podatek wpłynie na nasze konto. Co bardzo ważne w związku z tym działaniem nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Warunkiem jest to, żeby Fiskus znał numer naszego konta bankowego. Niestety wpisanie w deklaracji PIT 2012 numeru konta mogło prowadzić do wyłudzania zwrotu podatku poprzez nieuprawnione osoby. W związku z tym dane o rachunku bankowym, na który urząd skarbowy ma obowiązek przelać nadpłatę podaje się w osobnym formularzu. Od samego początku zeszłego roku. osoby fizyczne składają w tym celu druk ZAP-3, NIP-7 albo CEIDG-1. Formularza ZAP-3 nie można złożyć przy rozliczeniu PIT 2012 online. ZAP-3, a ponadto NIP-7 składa się w urzędzie skarbowym. CEIDG-1, przeznaczony dla przedsiębiorców, przesyła się do CEIDG.

Forma zgłoszenia rachunku bankowego:

CEIDG-1

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podlegająca wpisowi do CEIDG

ZAP-3 – osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe kryteria:

  • objęta rejestrem PESEL
  • niebędąca płatnikiem składek ZUS
  • niebędąca płatnikiem podatków
  • niezarejestrowana jako podatnik VAT
  • nieprowadząca działalności gospodarczej

NIP-7

  • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ale będąca płatnikiem podatków, będąca płatnikiem składek ZUS lub nieobjęta rejestrem PESEL
  • osoba fizyczna niepodlegająca wpisowi do CEIDG, ale prowadząca działalność gospodarczą lub podlegająca zarejestrowaniu jako podatnik VAT albo będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT

Przekaz pocztowy

Nadpłatę możemy także otrzymać drogą pocztową. Niestety, w takiej sytuacji kwota nadpłaconego podatku jest pomniejszona o koszty przekazu czyli o 1 procent  i 5,20 PLN, niezależnie od kwoty nadpłaty.

Odbiór osobisty

Dzięki takiej formie pobrania nadpłaty możemy także zapomnieć o dodatkowych kosztach. Pamiętać natomiast powinno się, że w tej sytuacji musimy o takim wyborze poinformować Urząd Skarbowy. Należy to odnotować w części PIT 2012 pod nazwą „Informacje uzupełniające”. W innym wypadku urząd skarbowy, jeżeli już nie zna numeru konta, prześle nadpłatę pocztą.

Termin zwrotu

Artykuł. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej mówi, iż zwrot nadpłaty musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy. Czas oczekiwania na pieniądze może się natomiast przedłużyć, kiedy zeznanie będzie wymagało korekty.

Odbiór nadpłaty podatku
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Oblicz podatek Belki
Next article
Obiekty kosztów w rachunkowości zarządczej
About the author