Pit 37

Ograniczenie lub zawieszenie prawa do wypłaty emerytury – limity dochodu w 2013

Osoby udające się na wcześniejszą emeryturę bądź rentę muszą brać pod uwagę limity dochodów, które je obowiązują przy wypłacie świadczenia. Ustawa przewiduje bowiem wstrzymanie bądź też ograniczenie wypłaty emerytury, jeżeli zostanie przez taką osobę przekroczona kwota będąca limitem.
Podstawą przy ustalaniu limitu dochodów dla wcześniejszych rencistów lub emerytów jest wynagrodzenie przeciętne podawane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Pierwszy kwartał 2013 roku to kolejna zmian średniego wynagrodzenia w Polsce, które obecnie wynosi 3740,05 zł. Poprzednio była to kwota 3690,30 zł w IV kwartale 2013 roku.

Wstrzymanie lub ograniczenie prawa do wypłaty emerytury wg ustawy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy wstrzymanie wypłaty emerytury następuje w momencie, gdy osoba pobierająca wcześniejsze świadczenia emerytalne lub rentowe przekroczy przychód miesięczny w wysokości 130% średniej pensji według GUS.

Ograniczenie prawa do wypłaty emerytury następuje w momencie, gdy zostanie osiągnięty przychód miesięczny w wysokości od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia. Kwota wypłaty świadczenia zostaje w takiej sytuacji zmniejszona o wysokość jej przekroczenia aż do limitu jej maksymalnego zmniejszenia. Limity w myśl zapisów ustawy należy porównywać zarówno w stosunku miesięcznym, jak i rocznym.

Wysokość limitów osiąganego przychodu

Limity osiąganego przychodu przez emerytów i rencistów obowiązujące od 1 czerwca 2013 do 31 sierpnia 2013:

    • – zmniejszenie świadczenia następuje powyżej osiągniętego miesięcznego przychodu w wysokości 2618,10 zł brutto,

 

    – zawieszenie świadczenia następuje powyżej osiągniętego miesięcznego przychodu w wysokości 4862,10 zł brutto.

Ograniczenie lub wstrzymanie prawa do wypłaty emerytury bądź renty nie dotyczy pewnej grupy osób, którymi są:

    • – mężczyźni w wieku przynajmniej 65 lat i kobiety w wieku co najmniej 60 lat,

 

    • – pobierający rentę wojskową, jeżeli ich niezdolność miała związek z wykonywaną służbą wojskową, a także osoby pobierającą rentę rodzinną po takiej osobie,

 

    – pobierający rentę inwalidy wojennego czy też rentę rodzinną przysługującą po takiej osobie.

Z ograniczeń zwolnieni są natomiast emeryci lub renciści pobierający właściwą emeryturę bądź też rentę. W ich przypadku występuje brak ograniczeń co do uzyskiwanego miesięcznego przychodu.

Ograniczenie lub zawieszenie prawa do wypłaty emerytury – limity dochodu w 2013
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Odsetki ustawowe za zaległości podatkowe
Next article
O programach do fakturowania słów kilka
About the author