Pit 37

Pieniądź

Biuro Rachunkowe Łódź opowie krótką historię powstania pieniądza jak i co to jest pieniądz. Życzymy miłej lektury. Pieniądz z języka łacińskiego („pecunia” wywodzi się od słowa „ pecus”) jest powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę zwyczajnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wtedy, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności, regularności, a więc w okresie przechodzenia od gospodarki naturalnej do towarowej. To na tyle co do definicji pieniądza.

A co z historią pieniądza? Czyli jak wszyscy wpadli na to żeby go wyprodukować i używać. Być może zmusiła ich do tego sytuacja. Handel wymienny był już za bardzo uciążliwy zatem powinno się było pomyśleć o czymś, co aby było coś warte. No i człowiekowi przyszło do głowy to, że metale są bardzo rzadkie i trudne w wydobyciu. Na sam początek tymi metalami było brąz, miedź, żelazo dopiero później metale szlachetne srebro i złoto. Ale z biegiem czasu metale zaczęły sprawiać trudności. Różniły się wielkością, próbką, kształtem. No i znowu zaczął się problem, do czasu gdy Fenicjanie nie wprowadzili monety. Ktoś wymyślił żeby na metalu wybijać wartość i symbol a wartość tego mieli gwarantować rządzący. No i w ten zwyczajny sposób inteligencja człowieka zwyciężyła a handel zaczął się rozwijać. A co do tego ma Biuro Rachunkowe Łódź, to że ażeby bez pieniądza by nie istniało a my nie mieli byśmy co robić.

Previous article
Papier Wartościowy, Giełda Papierów Wartościowych.
Next article
Pisanie umów w programie
About the author