Pit 37

Pisanie umów w programie

Ręczne pisanie umów zajmuje zdecydowanie zbyt wiele czasu dlatego też osoby zarządzające przedsiębiorstwami poszukują wygodniejszego sposobu na te czynności. Nie wymagającego również gromadzenia tak dużych ilości papierów. Rozwiązania które są dla przedsiębiorców dedykowane to przede wszystkim programy do pisania umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz wspomagające proces zarządzania nimi.

Gdzie poszukiwać może takich programów przedsiębiorca i jak ma sprawdzić czy dany program do wystawiania umów o pracę jest rzeczywiście wartościowy. Najpewniejszym źródłem jest sieć internetowa w której również może pracodawca wyszukać informacje dotyczące tego jakie programy są polecane. Na co powinien zwracać uwagę? Głównie na to czy program był ostatnio aktualizowany oraz jaki jest koszt licencji. Te dwie cechy są najistotniejsze, kwestie ilości dostępnych wzorów, estetyki formularzy oraz możliwości zarządzania nimi rozpatrywane powinny być w następnej kolejności. W takim programie swobodnie zostanie wystawiona umowa na czas nieokreślony, pracodawca skorzysta z opcji autouzupełniania i wyliczania elementów wynagrodzenia, jak również będzie mógł umowę zapisać i załączyć do katalogu w bazie programu.

Jeżeli poza umowami o pracę podpisywane są w firmie umowy dodatkowe zlecenia albo też o dzieło, pracodawcy mogą korzystać z bardzo wygodnego rozwiązania jak internetowy program do zarządzania umowami. Rejestracja jest w nim bezpłatna a ułatwienia jak katalogi, zdefiniowane przedmioty umów, lista pracowników czy możliwość edytowania i przesyłania dokumentów to gwarancja iż zarządzanie umowami będzie więcej niż proste.

Previous article
Pieniądź
Next article
Podatek 75% za zatajenie dochodów
About the author