Pit 37

Podatek bankowy

Wielu ekspertów prognozowało pojawienie się stosunkowo szybko tak zwanego podatku bankowego. Zasadniczo trudno określić dokładnie jego podstawę, ale prognozuje się jego powstanie już w roku dwa tysiące jedenastym. Zasadniczo ma on dotyczyć albo aktyw danej instytucji lub też jej obrotów. Jest także opcja mówiąca o tym, że takowy podatek będzie płacony także przez fundusze inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe.

Najpewniejsze jest jednak to, że jakiekolwiek koszty poniesione przez banki będą przerzucone na ich klientów. Sprawi to, że przykładowo całość opłat związanych z kredytami będzie większa, a przy zakładaniu lokat bankowych osiągane z nich przychody będą dużo mniejsze niż przed jego wprowadzeniem. Może to poniekąd doprowadzić do pewnej nieopłacalności tychże rozwiązań, jednak prawda jest taka, że dopóki znajdą się osoby korzystające z takich rozwiązań to wszystko będzie działać.

Sukcesywna modyfikacja pomysłów resortu finansów

Nowy podatek bankowy, który niebawem ma zostać wprowadzony, to wymierne korzyści w postaci dodatkowych opłat mogą wynieść nawet ponad 1,5 miliarda zł. Podatek według zamierzeń miał zostać doliczony do składki na BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), będący zabezpieczeniem dla posiadaczy depozytów w przypadku problemów finansowych jednej z instytucji bankowych.

Inne są natomiast pomysły już na początku 2013 roku. Zamiarem resortu finansów jest wprowadzenie opłaty ostrożnościowej dla banków w wymiarze ściśle powiązanym z wymogiem kapitałowym, obowiązującym instytucje bankowe i stanowiącym niejako warunek konieczny uzyskania możliwości udzielania kredytów bankowych. Podstawa opodatkowania miała by wynosić 12,5-krotność owego wymogu, a w konsekwencji banki musiałyby zapłacić podatek w wysokości 0,2 procenta dwa razy w ciągu roku.

Wprowadzenie dodatkowego podatku bankowego prawdopodobnie odbije się na klientach banków, skutkiem czego będzie podnoszenie oprocentowania udzielanych kredytów bankowych oraz obniżenie oprocentowania w przypadku składanych przez klientów depozytów.

Previous article
Ostatnia ulga za Internet w 2014 roku
Next article
Podatek od nieruchomosci lub targowy dla sklepów stacjonarnych
About the author