Pit 37

Podatek liniowy

Osoba fizyczna figurująca jako ta prowadząca pozarolniczą działalność może od 2004 roku rozliczać się na zasadach liniowych. Podatek liniowy (inaczej płaski) w odróżnieniu od podatku progresywnego posiada jedną stawkę – 19% – niezależnie od wykazywanego rocznego dochodu. Owa stawka obowiązuje również na rok 2012.

Podatek liniowy a progresywny – zalety i wady
Rozliczenie na zasadach liniowych opłacalne jest przede wszystkim dla osób, dla których podatek progresywny przejawia niekorzystne oblicze przy dochodach znacznie przekraczających poziom 85 528 zł, gdzie obowiązuje w jego przypadku już stawka 32%.

Nie jest dopuszczalne łączenie form opodatkowania poza kilkoma wyjątkami. Są nimi rozliczanie się na zasadach ryczałtu, podatku tonażowego lub też za pomocą karty podatkowej. Do dochodów rozliczanych według stawki liniowej nie są wliczane inne uzyskane poza działalnością dochody.

Co tracimy rozliczając się na zasadach liniowych?

wszystkie ulgi podatkowe,
zwolnienia w związku z inwestycjami w specjalnej strefie ekonomicznej,
możliwość wspólnego rozliczania się wraz z małżonkiem,
preferencje dla samotnych rodziców.

Niezależnie od wyboru formy opodatkowania jesteśmy zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów oraz rozchodów.

Oświadczenie
Oświadczenie pisemne o wyborze tej formy opodatkowania podatnik musi złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub też do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności. Nie może ono zostać złożone jednak później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z prowadzonej działalności. Owe oświadczenie składamy bez używania ustalonych ustawowo formularzy, druki oraz wzory oświadczeń mogą się znacząco różnić w zależności od danego urzędu skarbowego.

Podatek liniowy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Podatek katastralny w Polsce?
Next article
Podatek od kopalin w Polsce
About the author