Pit 37

Rodzaje podatków

Stosowane w dzisiejszych czasach podatki są niezwykle różnorodne, dlatego zazwyczaj dokonuje się ogólnej klasyfikacji, np. na podatki pośrednie (przymusowe, bezzwrotne, zasilające budżet państwa, np. podatek VAT, akcyza) oraz bezpośrednie (stanowią koszt podatnika, są to podatki dochodowe, od spadków i darowizn, rolne, leśne). Są to głównie podatki centralne, ale obok nich istnieją jeszcze lokalne (podatek od nieruchomości od środków transportu, opłaty skarbowe), których wysokość określana jest przez rady gmin.

Bardzo ogólnym podziałem jest także rozróżnianie podatków dochodowych, podatków od obrotu i konsumpcji oraz podatków majątkowych. Każda z tych grup zawiera inne rodzaje. Podatek dochodowy pobierany jest od osób fizycznych lub osób prawnych. Podatki od obrotu i konsumpcji to inaczej podatek VAT, którego podstawą jest wartość sprzedaży towarów i usług. Podatki majątkowe wiążą się z prawami własności i jest to bardziej różnorodna grupa.

Głównymi podatkami majątkowymi są podatki od posiadania majątku, od całkowitej lub częściowej wartości. Są to podatki bezpośrednie i często lokalne – rolne, od nieruchomości, od środków transportu. Podstawą kolejnych podatków jest przyrost majątku, np. spadek i opłata skarbowa. Rzadziej spotykane są podatki od wzrostu wartości posiadanego majątku, np. opłata adjacencka po wzroście wartości nieruchomości po jej podziale lub scaleniu. Ostatnią grupą są podatki od transformacji substancji majątkowej, czyli opłaty skarbowe ponoszone przy zamianie rzeczy i praw majątkowych na inne lub ich sprzedaży.

Ostatnim z podstawowych podziałów podatków jest rozróżnienie ich na podatki cedularne (osobne opodatkowanie każdego rodzaju dochodów) oraz podatki globalne (łączne opodatkowanie wszelkich składników dochodów podmiotu opodatkowania). Istnieje oczywiście wiele innych rodzajów podatków, a wśród nich podatki od gier, podatki od posiadania psa (w Polsce zniesione z końcem 2007 roku) i wreszcie podatki ekologiczne, czyli od zużycia prądu czy spalania paliw, których wprowadzenie w Polsce zaplanowane jest na 2010 rok.

Rodzaje podatków
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Rozliczenia roczne
Next article
Rachunek kosztów normalnych jest ulepszeniem tradycyjnego sprawozdawczego rachunku kosztów
About the author