Pit 37

Różne urzędy skarbowe małżonków – gdzie złożyć wspólny PIT 2018?

Małżonkowie posiadający wspólność majątkową mogą złożyć wspólne zeznanie PIT za 2017 rok. Łączne rozliczenie się z urzędem skarbowym z osiągniętych w trakcie danego roku przychodów, polega na złożeniu jednego formularza podatkowego, w którym należy wykazać przychody zarówno męża jak i żony. Prawo do wspólnego rozliczenia przysługuje jedynie osobom korzystającym z opodatkowania na zasadach ogólnych (PIT-36 lub PIT-37). Załączniki do deklaracji, w większości przypadków, małżonkowie powinni wypełniać oddzielnie.

Podatek jaki musi zapłacić każda z osób wypełniających wspólne rozliczenie roczne 2017, jest naliczany od połowy dochodu do opodatkowania, osiągniętego łącznie przez małżonków. W określonych sytuacjach, złożenie wspólnego zeznania może przynieść korzyści podatkowe w postaci obniżenia wysokości zobowiązania względem organów skarbowych. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dochody jednego z podatników przekraczają kwotę 85 528 zł, natomiast dochody drugiego z podatników są niższe od powyższej wartości. Łączne opodatkowanie pozwala na uniknięcie konieczności opłacania 32% podatku od części lub całości nadwyżki ponad 85 528 zł.

Małżonkowie mogą rozliczyć się z fiskusem w formie elektronicznej. Wspólną deklarację podatkową można wypełnić w PITy 2017 program do rozliczania dochodów. W formularzu PIT należy podać urząd skarbowy, do którego ma zostać przesłane zeznanie. Wątpliwości pojawiają się, gdy podatnicy są zarejestrowani w dwóch różnych urzędach skarbowych. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste – małżonkowie mogą sami wybrać, w którym urzędzie złożą rozliczenie. Do drugiego z urzędów można wysłać zawiadomienie o dostarczeniu deklaracji do innej jednostki, w związku z wypełnieniem zeznania wraz z małżonkiem. Takie postępowanie nie jest jednak obowiązkowe, gdyż zgodnie z przepisami urząd, który otrzymał PIT powinien sam przekazać taką informację.

Różne urzędy skarbowe małżonków – gdzie złożyć wspólny PIT 2018?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Rozliczenie niepełnoletnich dzieci w picie 37
Next article
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
About the author