Pit 37

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2012 roku

Wysokość składek ZUS roku uległa w 2012 modyfikacji. Niestety, jest to zmiana, która raczej nie ucieszy małych oraz średnich przedsiębiorców.

Metoda obliczania składek na ZUS

Warto przypomnieć, iż wysokość składek ZUS jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego przed zakończeniem bieżącego roku. Ponieważ w przypadku roku 2012 minimalne wynagrodzenie wzrosło o 8,2 proc. w porównaniu z rokiem 2011, ów fakt znalazł swoje odzwierciedlenie w wyższych składkach ZUS dla przedsiębiorców. W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 1500 zł.

Wyższe składki ZUS będą płacili zarówno przedsiębiorcy działający od kilku lat na rynku, jak i przedsiębiorcy korzystający z dwuletniej ulgi ZUS dla nowo powstałych firm.

Podstawa wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w 2012 roku wyniesie 60% z 3.526 zł czyli 2.115,60 zł miesięcznie, natomiast podstawa ubezpieczenia zdrowotnego to 2 828,31 zł miesięcznie.
Oznacza to, iż będziemy płacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości:

– 412,97 zł – składka emerytalna,
– 169,25 zł – składka rentowa (od lutego 2012 roku),
– 51,83 zł – składka chorobowa,
– 35,33 zł – składka wypadkowa,
– 51,83 zł – składka na Fundusz Pracy.

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2012 roku
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Rachunki bez obliczeń
Next article
Spadkobierca i zwrot podatku VAT
About the author