Pit 37

Spółdzielnie Rezydencja – Kupno

Zarządcy nieruchomości czyli spółdzielnie mieszkaniowe

Mieszkając na danym osiedlu należy się podporządkować spółdzielni mieszkaniowej. Wybierając mieszkanie jednak o tym nie myślimy. Jakie zatem są prawa i obowiązki takiej spółdzielni? Jak mówią przepisy ogólne Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku celem działania spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin.

Członkiem spółdzielni mieszkaniowej może być każdy mieszkaniec osiedla, nawet taki, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. W niektórych spółdzielniach przed przystąpieniem do jej szeregów konieczne jest uiszczenie opłaty wpisowej która jednak w myśl ustawy nie może być wyższa niż wysokości minimalnego wynagrodzenia. Członkowie zarządu spółdzielni mają obowiązek do wywiązywania się z założeń statutu, muszą również respektować prawa pozostałych członków spółdzielni.

Mieszkanie – Pożyczka Konieczne jest również organizowanie zebrań walnych, na które zapraszani są wszyscy członkowie. Nie wywiązywanie się z tych założeń pociąga za sobą konsekwencje karne i tacy członkowie zarządu mogą zostać obciążeni karą grzywny. Każde mieszkanie w bloku podlega spółdzielni dlatego po zmianie miejsca zamieszkania rozsądnie jest zorientować się w strukturach organizacyjnych obowiązujących na danym terenie.

Spółdzielnie Rezydencja – Kupno
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Sprzedaż mieszkania Chata – Pożyczka
Next article
Remont mieszkania – jak Mieszkanie – Agent
About the author