Pit 37

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest preferencyjną formą opodatkowania, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, a także spółki cywilne (s.c.) i spółki jawne (sp.j.). Aby mieć możliwość opłacania ryczałtu, poza określoną formą działalności, należy także spełniać następujące warunki:

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą – uzyskiwać przychody, które nie przekraczają 150 000 euro rocznie,
 • w przypadku spółek cywilnych i spółek jawnych osób fizycznych – uzyskiwać przychody (jako spółka, nie jako wspólnik), których łączna kwota nie przekracza 150 000 euro rocznie,
 • rozpoczynać działalność gospodarczą – w takiej sytuacji z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można korzystać do końca roku podatkowego, w którym rozpoczęto działalność, niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu.

Kryterium jakie musi zostać spełnione, aby w kolejnym roku ponownie opłacać ryczałt, jest właśnie kryterium dochodowe. Jeżeli przedsiębiorca przekroczył wskazane powyżej limity, będzie musiał wybrać inną formę opodatkowania – wg skali (PIT-36) lub w formie podatku liniowego (PIT-36L).

W przeciwieństwie do innych sposobów odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, ryczałt nie jest naliczany od dochodu lecz od przychodu. Oznacza to, że wypełniając pit 37 druk, podatnik nie ma możliwości umniejszenia przychodu o koszty, które zostały poniesione w celu jego uzyskania. To właśnie z tego powodu, mimo preferencyjnych stawek podatkowych, ryczałt nie zawsze jest korzystny. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku działalności charakteryzującej się wysokimi kosztami.

Osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-28. Należy pamiętać, że ostatecznym terminem złożenia deklaracji, jest w tym przypadku 31 stycznia a nie, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych formularzy podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39), 30 kwietnia. Oczywiście jeżeli podatnik osiąga także przychody z innych źródeł, do końca stycznia składa jedynie PIT-28, a pozostałe druki PIT 2013 do końca kwietnia.

Istnieje kilka stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. O tym, z której stawki może skorzystać przedsiębiorca decyduje rodzaj prowadzonej przez niego działalności. W poniższej tabeli przedstawione zostały obowiązujące aktualnie stawki wraz z przykładowymi przychodami, które zostały nimi objęte.

 

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Rodzaj przychodów

3%

 • ze sprzedaży ryb przez rybaków (morskich i zalewowych),
 • z działalności gastronomicznej (z wyjątkiem sprzedaży napojów, w których zawartość alkoholu przekracza 1,5%),
 • z działalności usługowej związanej z handlem

5,5%

 • z działalności o charakterze wytwórczym,
 • z robót budowlanych,
 • z przewozów ładunków przy pomocy samochodów, których ładowność nie przekracza 2 ton,
 • z działalności handlowej w zakresie sprzedaży:
  • znaczków pocztowych,
  • biletów komunikacji miejskiej (jednorazowych i miesięcznych),
  • żetonów i kart magnetycznych

8,5%

 • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy,
 • z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów, w których zawartość alkoholu przekracza 1,5%,
 • z działalności w zakresie gaszenia pożarów i zapobiegania powstawaniu pożarów,
 • z usług związanych z wychowaniem przedszkolnym,
 • prowizje uzyskiwane przez komisantów i kolporterów prasy,
 • z usług związanych z działalnością ogrodów zoologicznych oraz botanicznych

17%

 • z hurtowej sprzedaży (tradycyjnej i internetowej) samochodów osobowych oraz furgonetek,
 • z hurtowej sprzedaży części samochodowych, akcesoriów samochodowych, motocykli oraz akcesoriów i części motocyklowych,
 • z usług parkingowych,
 • z obsługi centrali radio-taxi,
 • z wydawania gier komputerowych, oprogramowania systemowego i użytkowego,
 • z usług związanych z doradztwem w zakresie: oprogramowania, sprzętu komputerowego, instalacji oprogramowania, zarządzania siecią, zarządzania systemami informatycznymi,
 • z usług związanych z zakwaterowaniem,
 • ze zleconego zarządzania nieruchomościami i ich obsługi (obejmującej np. utrzymywanie czystości bądź drobne naprawy),
 • z wynajmu oraz dzierżawy bez kierowcy bądź załogi: samochodów osobowych, furgonetek, środków transportu wodnego i lotniczego, pojazdów szynowych, motocykli, przyczep kempingowych, kontenerów,
 • z prowadzenia agenci pracy tymczasowej, uzyskiwane w związku z udostępnianiem pracowników,
 • z prowadzenia agencji turystycznej lub pośrednictwa turystycznego w zakresie rezerwacji biletów i zakwaterowania, sprzedaży wycieczek oraz rejsów itp.,
 • z usług fotograficznych,
 • z poradnictwa w zakresie problemów edukacyjnych u dzieci,
 • z usług obejmujących organizację kongresów, wystaw i targów,
 • z usług w zakresie pomocy społecznej (bez zakwaterowania)

20%

 • osiągane przez osoby wykonujące tzw. wolne zawody (np. adwokat, lekarz, notariusz, lekarz, stomatolog, weterynarz, architekt, biegły rewident, aptekarz, komornik, kurator sądowy, pielęgniarka, położna)

 

Zakres przychodów, które mogą zostać objęte ryczałtem jest bardzo rozbudowany. Podatnicy, jeżeli tylko mogą, bardzo chętnie korzystają z tej formy opodatkowania.

Już od kliku lat rozliczenie roczne na PIT-28 można złożyć w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tym celu najlepiej zainstalować na dysku komputera program do PIT 37. Jest to darmowa aplikacja, którą można pobrać z Internetu. Po instalacji programu można przystąpić do wypełniania deklaracji. Podatnik może sam wybrać w jaki sposób wypełni zeznanie – w formie aktywnego formularza, czy korzystając z kreatora. Gdy formularz podatkowy jest gotowy, można go wydrukować i złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub wysłać pocztą. Osoby, które preferują rozliczenie przez Internet, mogą bezpośrednio z PITy 2013 program połączyć się z systemem e-Deklaracje i po podaniu danych autoryzujących przesłać deklarację do wybranego urzędu.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Różne urzędy skarbowe małżonków – gdzie złożyć wspólny PIT 2018?
Next article
Skala podatkowa
About the author