Pit 37

Taksa notarialna w 2013 roku

Od 27 października 2007 roku obowiązują te same stawki taksy notarialnej. Opłata notarialna uiszczana jest u notariusza za wykonane przez niego określone czynności notarialne. Przepisy mówią o maksymalnej opłacie, jaką może pobrać notariusz, natomiast zależnie od czynności prawnej obowiązuje stawka procentowa lub też kwotowa.

Taksa notarialna 2013

Wartości przedmiotu czynności notarialnej Maksymalna stawka opłaty notarialnej
do 3000 zł 100 zł
3000 – 10000 zł 100 zł + 3% nadwyżki powyżej wartości 3000 zł
10000 – 30000 zł 310 zł + 2% nadwyżki powyżej wartości 10000 zł
60000 – 1000000 zł 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej wartości 60000 zł
1000000 – 2000000 zł 4770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej wartości 1000000 zł
powyżej 2000000 zł 6770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej wartości 2000000 zł (łącznie nie więcej niż 10000 zł, dla I grupy podatkowej – 7500 zł)

Przykładowe umowy mogące mieć charakter aktu notarialnego:

  • statut spółki akcyjnej,
  • umowa spółki komandytowej oraz statut komandytowo-akcyjnej spółki,
  • umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania,
  • umowa o zrzeczenie się dziedzictwa,
  • umowa darowizny.

Do stawki taksy notarialnej należy doliczyć podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę za wpis do ksiąg wieczystych. Odpłatne jest również uzyskanie wyciągu bądź też wypisu z aktu notarialnego.

Previous article
Ustawa abolicyjna ZUS od 15 stycznia 2013
Next article
Świadczenia motywacyjne dla pracowników
About the author