Pit 37

Terminy składania PIT za 2018 rok

Obowiązkiem każdego podatnika, który osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu, jest złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Bardzo ważne jest, aby nasz pit za 2017 rok został dostarczony do urzędu skarbowego we właściwym terminie. Przekroczenie terminów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, może skutkować nałożeniem na podatnika kary pieniężnej, a także naliczeniem odsetek za zwłokę w uregulowaniu zobowiązania podatkowego, których wysokość wynosi 14% rocznie.

O tym do kiedy należy złożyć pity 2017, decyduje rodzaj formularza podatkowego, na którym wykazujemy dochody uzyskane w 2013 roku. W poniższej tabeli przedstawione zostały ostateczne terminy składania poszczególnych druków podatkowych.

Rodzaj formularza

Termin złożenia

PIT-16A

(karta podatkowa)

31 stycznia 2017 r.

PIT-28

(ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

PIT-36

(podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych)

30 kwietnia 2017 r.

PIT-36L

(podatek liniowy)

PIT-37

(podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych)

PIT-38

(podatek od dochodów o charakterze kapitałowym)

PIT-39

(podatek od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wybudowanych lub nabytych po 2008 r.)

Za termin wpływu rocznej deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego uznawany jest dzień, w którym:

  • podatnik osobiście złożył zeznanie,

  • podatnik nadał za pośrednictwem Poczty Polskiej list polecony zawierający rozliczenie roczne,

  • list dotarł do urzędu, jeżeli podatnik wysłał zeznanie listem innym niż polecony lub skorzystał z usług innego operatora świadczącego usługi pocztowe,

  • e-Deklaracja, wypełniona np. w pity 2017 program, została przyjęta i pozytywnie zweryfikowana przez system, czego potwierdzeniem jest wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Najlepszym sposobem na wyeliminowanie ryzyka nieterminowego złożenia zeznania, jest nieodkładanie rozliczenia na ostatnią chwilę, będziemy mieć wtedy pewność, że nasz roczny PIT dotrze do urzędu na czas.

Terminy składania PIT za 2018 rok
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Sprzęt budowlany
Next article
W jaki sposób urząd skarbowy zwraca nadpłatę podatku?
About the author