Pit 37

Ulga abolicyjna

Nieograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na osobach, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski lub przebywają tam minimum 183 dni. Oznacza to, że jeżeli dana osoba prowadzi działalność zarobkową poza terytorium Polski, a jej rodzina pozostała w kraju to ma ona obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od zarobionych za granicą pieniędzy.

Podatnicy rozliczający swoje dochody za 2008 rok mogli po raz pierwszy skorzystać z ulgi abolicyjnej. Ma ona na celu ujednolicenie obciążenia podatkowego, jakim obarczony jest podatnik wykazujący dochody pochodzące z zagranicznego źródła.

Umowy dotyczące podwójnego opodatkowania

W zależności od tego, jaką umowę z poszczególnymi krajami podpisało nasze państwo możemy uniknąć zapłacenia podwójnego podatku stosując metodę odliczenia proporcjonalnego lub metodę wyłączenia z progresją. Metoda pierwsza jest mniej korzystna z punktu widzenia podatnika, gdyż stawki podatkowe w Polsce są o wiele wyższe niż w innych krajach europejskich, a kwota wolna od podatku jest utrzymywana na niskim poziomie. Polega ona na tym, iż podatnik ma prawo odliczyć od należnego podatku w Polsce podatek zapłacony za granicą maksymalnie do kwoty, jaka przypadnie na dochód zagraniczny.

Zasadność metody progresywnej

Metoda progresywna polega za zwolnieniu dochodu zagranicznego z podatku w Polsce. Jeżeli podatnik pracuje tylko poza granicami państwa nie ma nawet obowiązku składania zeznania podatkowego. Jeżeli jednak wykazuje on dochody zarówno zagraniczne jak i w Polsce wtedy stawka podatku dochodowego ustalana jest dla sumy dochodów (polskich i zagranicznych).

Ulga abolicyjna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Umowa zlecenie
Next article
System e-Deklaracje – status dokumentów
About the author