Pit 37

Ulga na Internet a nowe przepisy dotyczące odliczenia

Rozpoczynając działalność gospodarczą powinniśmy już odpowiednio wcześniej zastanowić się nad wyborem optymalnej dla nas formy opodatkowania. W zależności od indywidualnie rozpatrywanej sytuacji korzystniejsze dla przedsiębiorcy może być opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, bądź też uproszczona forma opodatkowania w postaci karty podatkowej. W przypadku tych pierwszych form obowiązkiem jest złożenie do 20 stycznia roku podatkowego oświadczenia pisemnego o wyborze formy opodatkowania. Wybór karty podatkowej wymaga natomiast złożenia w stosownym urzędzie skarbowym wypełnionego druku PIT-16.

Gdy podatnik rozpoczynał pozarolniczą działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas oświadczenie należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia funkcjonowania firmy. Ostatecznym terminem jest natomiast dzień uzyskania pierwszego przychodu.

Stawki podatku w zależności od formy opodatkowania

Wybierając jako formę opodatkowania podatek liniowy rozliczani jesteśmy według jednolitej skali podatkowej w wysokości 19%. Ryczałt ewidencjonowany to rozliczanie według pięciu stawek – 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. To, jakiej stawce będziemy podlegać, zależy od przedmiotu prowadzonej przez nas działalności.

Wybór karty podatkowej wiąże się natomiast (po złożeniu wypełnionego druku PIT-16 w odpowiednim urzędzie skarbowym w wymaganym terminie) z ustaleniem przez urząd wysokości podatku, jaką musimy zapłacić. Mamy możliwość rezygnacji z tej formy opodatkowania nawet po otrzymaniu decyzji o wymiarze podatku w terminie do 14 dni od jej przekazania.

Z kwartalnego rozliczenia podatku ryczałtowego mogą natomiast skorzystać ci podatnicy, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły 25 000 euro w przeliczeniu na polską walutę.

Działy specjalne produkcji rolnej, które rozliczane były na bazie ksiąg podatkowych, mogą być rozliczane na zasadach liniowych po złożeniu stosownego wniosku do 30 listopada danego roku podatkowego.

Brak złożenia w ustalonym i przewidzianym przez przepisy terminie wiąże się z automatycznym opodatkowaniem działalności według skali progresywnej ze stawkami 18% i 32%.

Ulga na Internet a nowe przepisy dotyczące odliczenia
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Umowa o dzieło
Next article
Ustawa abolicyjna ZUS od 15 stycznia 2013
About the author