Pit 37

Ulgi podatkowe

Istnieją sposoby by zmniejszyć wysokość podatku. Są to zwolnienia, odliczenia, obniżki lub zmniejszenia, które obniżają podstawę opodatkowania. Można je podzielić na te przysługujące podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub przysługujące osobom nie prowadzącym takiej działalności. Jednakże w obu przypadkach kategorie ulg są jednakowe. Przykładem takich ulg są dochody z tytuły prowadzenia szkoły, składki na ubezpieczenie społeczne itp.

Od dochodu odlicza się przede wszystkim darowizny, czy to na cele pożytku publicznego, czy cele charytatywne. Odliczyć można również koszt używania samochodu osobowego przez osoby niepełnosprawne, co jest jedną z ulg rehabilitacyjnych. Należą do nich ponadto: utrzymywanie psa przewodnika i leki zalecone przez specjalistę. W trakcie rocznych rozliczeń „zyskuje się” także na prywatnym internecie, okresowych biletach imiennych i stracie (obniżenie dochodu w jednym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty).

Inne ulgi obowiązują przy odliczeniach od podatku. Podstawowymi są: ulga prorodzinna (co roku wyznaczana jest kwota, którą można odliczyć za każde dziecko) oraz ulga abolicyjna (obowiązuje od 2008 roku i dotyczy dochodów zagranicznych, nie przysługuje podmiotom opodatkowanym kartą podatkową). Odlicza się również podatek zapłacony za granicą, składkę ZUS na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Można kontynuować także ulgi budowlane, mieszkaniowe, uczniowskie, remontowe oraz na pomoc domową.

Do każdej z ulg potrzebne są takie dokumenty, jak dowody wpłaty, decyzje z urzędu skarbowego, odpisy wyroków sądowych, potwierdzone umowy aktywizacyjne itd. Zależą one oczywiście od rodzaju ulgi. Ponadto do każdej z nich wyznaczane są pewne limity. Może to być przykładowe 6% odliczenia od dochodu przy darowiźnie na cele pożytku publicznego, 760 zł ulgi na prywatny internet czy 1173 zł 70 gr za każde dziecko. Przy odliczeniu podatku zapłaconego za granicą limit stanowi polski podatek przypadający na dochód zagraniczny.

Ulgi podatkowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Ubezpieczenie zdrowotne po przerwie
Next article
Unikanie podatków
About the author