Pit 37

Umowa kupna sprzedaży samochodu

umowa kupna sprzedaży samochoduPrawidłowo sporządzona umowa kupna – sprzedaży samochodu powinna zawierać takie dane, jak: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania obu stron transakcji, a także serię i numer dowodu osobistego, nr PESEL oraz NIP zarówno osoby kupującej, jak i sprzedającej.

W umowie powinny się znaleźć również następujące informacje:

– marka i model pojazdu,
– rok produkcji,
– nr rejestracyjny,
– nr identyfikacyjny pojazdu/VIN,
– pojemność silnika,
– oświadczenie sprzedającego, iż pojazd nie ma ukrytych wad technicznych,
– potwierdzenie kupującego, iż uzyskał pełne dane na temat stanu technicznego pojazdu.

Umowę kupna – sprzedaży należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowę uznaje się za zawartą po złożeniu przez obie strony własnoręcznych podpisów i odbiorze przez kupującego dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny, polisa OC, ewentualnie karta wozu).

Obowiązkowy podatek – druki PCC-1 i PCC-3A

Osoba kupująca samochód powinna również pamiętać o wypełnieniu deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych, czyli formularzu PCC-1. W sytuacji, w której nabywcą są dwie osoby, muszą one wypełnić druk PCC-3A. Sprzedający auto ma obowiązek złożyć na formularzu własnoręczny podpis, potwierdzający warunki umowy kupna – sprzedaży oraz podać kupującemu swój Numer Identyfikacji Podatkowej. Kupujący samochód od osoby prywatnej, która nie wystawia faktury VAT, jest zobowiązany do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej pojazdu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy uregulować w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu we właściwym dla miejsca zamieszkania kupującego Urzędzie Skarbowym. W sytuacji, w której US uzna, iż wartość rynkowa auta powinna być wyższa od wpisanej przez podatnika kwoty, przeszacuje na podstawie własnych taryfikatorów wartość pojazdu i samodzielnie wyliczy podatek konieczny do odprowadzenia. Jeśli jednak podatnik zdoła udowodnić, iż na wartość pojazdu wpłynął jego nie najlepszy stan techniczny (np. przedstawiając ekspertyzę samochodu), Urząd Skarbowy może zaaprobować niższą niż w taryfikatorze kwotę.

Umowa kupna sprzedaży samochodu
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Ulga w postaci odliczenia za paliwo?
Next article
Umowa zlecenie
About the author