Pit 37

Umowa przy mieszkaniu Dom wielorodzinny – Doradca

Umowa na zakup mieszkania

Zakup mieszkania wiąże się ze sporządzeniem odpowiedniej umowy. W przypadku, gdy kupujemy nowo wybudowany lokal wówczas umowa ta zwierana jest między nami a developerem. Pierwszą umową, jaką należy sporządzić jest umowa przedwstępna. Ma ona formę umowy cywilno – prawnej.

Może być również potwierdzona przez notariusza. W umowie tej należy umieścić przede wszystkim dokładne dane obu stron, nabywcy oraz developera. Musi ona również określać przedmiot umowy, a więc nabywane mieszkanie oraz jego cenę. Pisemnie warto w umowie wskazać terminy płatności. Jeśli nabywane przez nas mieszkanie nadal znajduje się w trakcie budowy wówczas najlepiej jest zawrzeć w umowie ustalenie, iż kolejne płatności uzależnione są od postępu prac budowlanych naszego lokalu.

Blok – Kredyt W umowie developer powinien dokładnie określić termin, w którym lokal zostanie przekazany nabywcy do użytkowania oraz to, kiedy zostanie przeniesiona własność. Dobrym zabezpieczeniem jest uwzględnienie w umowie kar za niedotrzymanie terminów przez obie strony. W dokumencie warto dokładnie określić standard wykończenia lokalu oraz odpowiedzialność developera w razie wystąpienia usterek. Aby umowa była sprawiedliwa należy zawrzeć w niej warunki odstąpienia od takiego porozumienia, termin wypowiedzenia umowy przez którąś ze stron oraz zasady rozliczenia w takiej sytuacji.

Previous article
Utrzymanie domu Budynek – Konsultant
Next article
Uchodźcy z lublina Lokal – Spadek
About the author