Pit 37

Wspólnota mieszkaniowa Chata – Sprzedaż

Wspólnota wielu mieszkańców

Kupując mieszanie z prawem własności najczęściej dołączamy do istniejącej już wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa stanowi zbiór właścicieli lokali, które położone są w obrębie jednej nieruchomości gruntowej. Zwykle oznacza to, że wspólnota mieszkaniowa obejmuje jeden blok mieszkalny.

Wspólnota mieszkaniowa działa na mocy prawa, a ustawa o własności lokali określa prawa i obowiązki poszczególnych jej członków. O wspólnocie mieszkaniowej możemy mówić już w sytuacji, gdy z nieruchomości budynkowej zostanie wyodrębniony jeden osobny lokal. Warto pamiętać, że wchodząc do wspólnoty mieszkaniowej decydujemy się na ponoszenie nie tylko kosztów utrzymania własnego mieszkania, ale również na uczestnictwo w kosztach utrzymania wspólnej nieruchomości.

Dom wielorodzinny – Zakup Kupując mieszkanie zarządzane przez wspólnotę mieszkaniową warto sprawdzić kilka zasadniczych elementów. Wszelkie niezbędne dla nas informacji możemy sprawdzić u zarządcy nieruchomości. Dobrze jest, gdy sprawdzaniu temu towarzyszy obecny właściciel nieruchomości. Musi on wyrazić zgodę na przekazanie kupcowi tych informacji. Dane, o które powinniśmy pytać to między innymi nakłady na remonty nieruchomości wspólnej, które zobowiązani jesteśmy ponieść.

Istotne są również wszelkie inne opłaty narzucane przez wspólnotę oraz sposób podejmowania przez nią decyzji.

Wspólnota mieszkaniowa Chata – Sprzedaż
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wynajem mieszkań Podwórko – Dzierżawca
Next article
Własne 4 kąty Dom – Dzierżawa
About the author