Pit 37

Zapomoga z tytułu zdarzenia losowego a PIT 37 druk

Obowiązkiem każdego podatnika jest rozliczenie się z fiskusem z osiągniętych przychodów. Roczną deklarację podatkową można wypełnić z PIT 37 PDF, dzięki czemu unikniemy ewentualnych błędów oraz zaoszczędzimy sporo czasu. Warto pamiętać, że nie wszystkie przychody podlegają opodatkowaniu, ze zwolnienia można skorzystać na przykład w przypadku zapomóg.

Indywidualnymi zdarzeniami losowymi są nazywane wszystkie zdarzenia, których podatnik nie miał możliwości uniknąć, nawet przy zachowaniu należytej staranności. Możemy wśród nich wymienić:

  • zalanie mieszkania lub domu,
  • pożar mieszkania lub domu,
  • nieszczęśliwy wypadek, który spowodował wystąpienie uszczerbku na zdrowiu,
  • kradzież,
  • włamanie.

Zdarzenie losowe ma negatywny wpływ na zdrowie, życie lub mienie podatnika, może też powodować powstanie zwiększonych potrzeb majątkowych w związku z koniecznością niwelacji skutków jakie zostały przez nie wywołane.

Wystąpienie indywidualnego zdarzenia losowego jest podstawą do ubiegania się o wypłacenie zapomogi. Pracodawca lub zleceniodawca może wypłacić zapomogę z:

  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • środków obrotowych przedsiębiorstwa.

Wysokość zapomogi jaka zostanie przyznana pracownikowi, jest zależna od pracodawcy.

Przepisy podatkowe regulujące zasady opodatkowania tego typu świadczeń, zakładają zwolnienie z podatku dochodowego zapomóg, których łączna wysokość w roku podatkowym nie przekroczyła 2280 zł. Należy pamiętać, że limit ten dotyczy nie tylko zapomogi z tytułu indywidualnego zdarzenia losowego, ale również zapomóg z tytułu klęski żywiołowej i długotrwałej choroby.

Nadwyżka ponad kwotę zwolnioną z podatku, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, gdyż traktowana jest jako dodatkowy przychód podatnika. W związku z tym należy wykazać ją w PIT-37 za 2013 rok. Oczywiście jeżeli podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36 nie musi dodatkowo wypełniać PIT-37 druk, powinien zapomogę doliczyć do pozostałych dochodów rozliczanych w PIT-36.

Zapomoga z tytułu zdarzenia losowego a PIT 37 druk
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wpływ rezydencji podatkowej na rozliczenie PIT 2018
Next article
Zakazy prawa
About the author