Pit 37

Zasiłek dla bezrobotnych to zysk, z którego trzeba się rozliczyć

Bezrobotni pobierający w 2012 roku zasiłek z Urzędu Pracy muszą składając PIT 2012 uwzględnić pozyskane kwoty. Zasiłek dla osoby bezrobotnej jest wypłacany z Funduszu Pracy poprzez powiatowe urzędy pracy. Prawo do ich wypłaty określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Otrzymywany zasiłek dla bezrobotnych jest zatem dla otrzymujących go zyskiem uzyskanym w określonym roku podatkowym.

Zwolnienia z opodatkowania

Z PIT zwolnione są środki wypłacane jako zwrot kosztów

  • przejazdu do miejsca pracy, stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego,
  • przejazdu na badania lekarskie,
  • przejazdu do miejsca wykonywania zleceń,
  • zakwaterowania w miejscu pracy, stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego, a oprócz tego przejazdu na egzamin.

Z opodatkowania zwolnione są również środki otrzymane jako:

  • jednorazowa zapomoga na podjęcie działalności gospodarczej
  • sfinansowanie form kształcenia bezrobotnego.

Rozliczenie

Osoba bezrobotna uzyskująca zasiłek w tym roku, jest zobligowana do złożenia deklaracji PIT-37 albo PIT-36 i rozliczenia otrzymanych kwot. W przypadku uzyskania innych zysków opodatkowanych według skali trzeba je również uwzględnić w składanej deklaracji. Zasiłek nie jest pomniejszany o koszty uzyskania przychodu, gdyż wg. stanowiska organów podatkowych wypłata zasiłku nie jest powiązana z dodatkowymi kosztami ponoszonymi poprzez bezrobotnego. Podatnik, który pobiera zasiłek dla bezrobotnych powinien dostać od organu wypłacającego zasiłek dla bezrobotnych deklarację PIT-11, na podstawie której  musi sporządzić PIT 2012. Dla podatników pewnym kłopotem jest określenie stosownego pola w PIT-37, gdzie trzeba wpisać kwoty otrzymanego zasiłku dla bezrobotnych. Nie ma bowiem rubryki, w której taki zasiłek byłby wymieniony. Do tego celu służy część C zeznania podatkowego. Podatnik kwotę zasiłków otrzymanych z urzędu pracy wstawia w rubryce: inne źródła niewymienione w wierszach od 1 do 4. W kolumnie b podatnik wpisuje wielkość przychodu, w kolumnie d – zysk i w kolumnie f – pobraną poprzez płatnika zaliczkę. Pomija jednak kolumnę c (koszty uzyskania zysków).

Trafiłeś na stronę PITy 2013 online wyszukując słowa:

  • czy zmieniaja się wzory pit11 za 2013
  • czy zmieniły się druki pit 11 w 2013 rok
  • czy zmieniły się formularze PIT w 2013
  • nowe druki faktur 2013
Zasiłek dla bezrobotnych to zysk, z którego trzeba się rozliczyć
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Zakazy prawa
Next article
Wygrana a podatek
About the author