Pit 37

Polecamy:
Rozliczenia roczne

Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, mają obowiązek składania deklaracji podatkowych. Przedsiębiorcy rozliczają się z dochodów oraz odliczeń od podatku, natomiast osoby prywatne z wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku ubiegłym. Przed wypisywaniem…

+ Read more
Terminy składania PIT za 2018 rok

Obowiązkiem każdego podatnika, który osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu, jest złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Bardzo ważne jest, aby nasz pit za 2017 rok został dostarczony do urzędu skarbowego we właściwym terminie. Przekroczenie terminów określonych w ustawie o…

+ Read more
Program dla rozliczenia się

Niedługo mija termin wyboru opodatkowania zysków kartą podatkową. Podatnicy mogą złożyć pity online. Tą metodą mogą również przesłać zeznania ryczałtowcy ludzi wybierające zryczałtowane formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od profitów ewidencjonowanych) nie muszą podpisywać formularzy…

+ Read more
PIT online

Jak wiadomo, niedawno powiększyła się cyfra osób która się decyduje na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym za pomocą Internetu . Ludzi rozliczające się drogą elektroniczną w znaczącej liczbie sytuacji zapominają, że w pit online 2012…

+ Read more
PIT 2017: jak rozliczyć alimenty?

Alimentami nazywamy regularne i obligatoryjne świadczenie osoby fizycznej na rzecz innej osoby fizycznej znajdującej się w trudnej sytuacji, którego celem jest dostarczenie środków niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z: pokrewieństwa…

+ Read more
Od kogo otrzymamy PIT-11?

Formularz PIT-11 zawiera informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, a także o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. PIT-11 otrzymają wszyscy podatnicy, którzy w trakcie danego roku podatkowego uzyskiwali…

+ Read more
Jak skorzystać z ulgi za Internet?

Osoby, które w roku podatkowym 2012 poniosły wydatki za użytkowanie Internetu, będą mogły skorzystać z ulgi internetowej i dokonać odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2012. Wymogiem koniecznym jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, na…

+ Read more
Jak rozliczyć się w małżeństwie

W okresie najbliższych czterech miesięcy  podatnicy muszą złożyć we właściwym Urzędzie Podatkowym PIT 2012. Można zrobić to tradycyjną drogą pocztową, bądź online. Małżonkowie mogą korzystać z przywileju rozliczania się wspólnie, muszą jednakże spełniać określone uwarunkowania.…

+ Read more
Jak wypełnić PIT w kreatorze?

Z kreatora deklaracji podatkowych możemy skorzystać instalując na komputerze program pit 2017. Jest to darmowa aplikacja komputerowa służąca do wypełniania formularzy PIT. Rozliczenie dochodów w programie pozwala na znaczną oszczędność czasu i nerwów. Dzięki kreatorowi…

+ Read more