Pit 37

Polecamy:
Masz firmę? Wybierz bank mądrze!

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zakłada dużą kontrolę finansową – zarówno tę wewnętrzną – prowadzoną przez samego właściciela, czy odpowiednie komórki firmy, jak i tę zewnętrzną – prowadzoną przez urząd skarbowy pod kątem zgodności przesyłanych rozliczeń…

+ Read more
Ekonomia społeczna – czy warto?

Ekonomia społeczna – czy warto? W obecnych czasach w niemal całej Europie wielu ludzi zmaga się z problemem chronicznego, długotrwałego bezrobocia. Polityka państw nie jest najczęściej w stanie zapobiec temu problemowi, dlatego pozostaje osobom dotkniętym…

+ Read more
Załącznik PIT-M

załącznik pit m dla małoletnichDo wypełnienia PIT M (Małoletni) są zobowiązani tylko ci rodzice, którzy do swoich dochodów muszą doliczyć dochody małoletnich dzieci. Formularz składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36. Jakie dochody wykazujemy w PIT-M?…

+ Read more
Wygrana a podatek

A co jeżeli już uda nam się kiedykolwiek wygrać jakąś sumę gotówki. Być może kiedyś i do nas los się uśmiechnie. No ale co z podatkiem, czy w przyszłości powinno się go zapłacić? Dzisiaj właśnie…

+ Read more
Taksa notarialna w 2013 roku

Od 27 października 2007 roku obowiązują te same stawki taksy notarialnej. Opłata notarialna uiszczana jest u notariusza za wykonane przez niego określone czynności notarialne. Przepisy mówią o maksymalnej opłacie, jaką może pobrać notariusz, natomiast zależnie…

+ Read more
Ulga na Internet a nowe przepisy dotyczące odliczenia

Rozpoczynając działalność gospodarczą powinniśmy już odpowiednio wcześniej zastanowić się nad wyborem optymalnej dla nas formy opodatkowania. W zależności od indywidualnie rozpatrywanej sytuacji korzystniejsze dla przedsiębiorcy może być opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, bądź…

+ Read more
Umowa o dzieło

umowa o dziełoUmowa o dzieło jest uregulowana art. 627-646 Kodeksu Cywilnego, w myśl których warunkiem jej zaistnienia musi być doprecyzowanie dzieła, jakie ma wykonać przyjmujący zlecenie. W myśl tej umowy powstaje relacja pomiędzy przyjmującym zamówienie…

+ Read more
Ulga abolicyjna

Nieograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na osobach, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski lub przebywają tam minimum 183 dni. Oznacza to, że jeżeli dana osoba prowadzi działalność zarobkową poza terytorium Polski, a jej rodzina…

+ Read more
Umowa zlecenie

umowa zlecenie – forma i podatkiObok umowy o pracę, zwanej potocznie „pracą na stałe”, istnieje możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło. Obie te formy zatrudnienia zwalniają pracodawcę…

+ Read more
Podatek VAT

Podział podatków jest sprawą nieco skomplikowaną, ale łatwo wskazać podstawowe klasyfikacje. Wśród nich jest podział ze względu na rodzaj przedmiotu opodatkowania. Poza podatkami dochodowymi i majątkowymi najczęściej egzekwowane są podatki od towarów i usług, czyli…

+ Read more
Podatek bankowy

Wielu ekspertów prognozowało pojawienie się stosunkowo szybko tak zwanego podatku bankowego. Zasadniczo trudno określić dokładnie jego podstawę, ale prognozuje się jego powstanie już w roku dwa tysiące jedenastym. Zasadniczo ma on dotyczyć albo aktyw danej…

+ Read more
Podatek dochodowy w Holandii

Osoby pracujące legalnie w Holandii płacą podatek dochodowy (inkomstenbelasting). Wpływy z podatku dochodowego są głównym źródłem przychodów budżetów państw i choć nikt ich nie lubi, to niestety bez nich państwo nie mogłoby funkcjonować. Choć patrząc…

+ Read more
Podatek od kopalin w Polsce

Już niedługo wejdzie w życie kolejne opodatkowanie – tym razem obłożone podatkiem będzie wydobycie niektórych kopalin, w tym miedzi oraz srebra. Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin została już uchwalona przez Sejm. Podstawą opodatkowania…

+ Read more
Podatek liniowy

Osoba fizyczna figurująca jako ta prowadząca pozarolniczą działalność może od 2004 roku rozliczać się na zasadach liniowych. Podatek liniowy (inaczej płaski) w odróżnieniu od podatku progresywnego posiada jedną stawkę – 19% – niezależnie od wykazywanego…

+ Read more
Podatek katastralny w Polsce?

Poruszenie wywołało obwieszczenie o planach wprowadzenia podatku katastralnego (mówiło się o zastosowaniu go w Polsce już w 2010 czy 2011 roku, dyskusja na jego temat trwa również w obecnym 2012 roku), który miałby stanowić bardziej…

+ Read more
Podatek akcyzowy

Ten podatek jest tak faktycznie podatkiem od konsumpcji, który płaci się przy zakupie określonych dóbr. Takimi dobrami są szczególnie dobra luksusowe. W RP ten podatek zaczął funkcjonować jednocześnie z podatkiem VAT. Ważną cechą tego podatku…

+ Read more
Podatek od umowy o dożywocie

W sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie utrzymać swojego domu i mieszkania i nie mamy możliwości podjęcia dodatkowej pracy zarobkowej, możemy zdecydować się na realizację tak zwanej umowy o dożywocie. Pomocna dłoń Polega ona…

+ Read more
Oblicz podatek Belki

Jak wiadomo podatek Belki na który słyszymy jak nie raz marudzą podatnicy wynosi 19 procent. Wydawałoby się że jego obliczenie jest łatwe bo wystarczyłoby przemnożyć uzyskany dochód poprzez 19 procent. Nic bardziej mylnego obliczenie kwoty…

+ Read more
Kwartalne rozliczenie VAT

Kwartalne rozliczenie VAT nie dotyczy już tylko tak zwanych “małych podatników”. Tak to wygląda, mimo że tylko dla nich ma to związek z kwartalnymi płatnościami. Jeżeli ktoś chciałby składać deklaracje raz na trzy miesiące musi…

+ Read more
Formularz PIT-36 – nie tylko dla firm

Wielu podatników kojarzy formularz PIT-36 jedynie z działalnością gospodarczą. W rzeczywistości jednak, również osoby nie prowadzące działalności, czasami muszą wybrać właśnie ten formularz. W poniższym artykule przeczytasz kto musi rozliczać się na formularzu PIT-36. Działalność…

+ Read more
Formularz IFT-1 / IFT-1R

IFT-1RIFT-1R to informacja, do sporządzenia której na koniec roku podatkowego obowiązani są przedsiębiorcy wypłacający należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym obcokrajowcom. Informację IFT-1 sporządza się zaś na żądanie podatnika. Jakie dochody? Do złożenia informacji IFT-1 i…

+ Read more