Pit 37

Cel i obszar rachunkowości zarządczej

Celem rachunkowości zarządczej jest dostarczanie informacji odpowiadających potrzebom specjalnym menadżerów wszystkich poziomów zarządzania oaz pracowników decydujących o przyszłości firmy. Ponadto w ramach rachunkowości zarządczej realizowany jest pomiar dokonań umożliwiający szeregowanie oraz ocenę realizacji celu podmiotu oraz pracowników.

Rachunkowość zarządcza jest także rozumiana jak system rachunków służących odkrywaniu efektywnych obszarów działania. Informacje dostarczane przez rachunkowość zarządczą powinny być istotne i ukierunkowane na przyszłość.

W praktyce rachunkowość zarządcza stanowi sformalizowany system pomiaru, gromadzenia, analizowania oraz transformowania danych finansowych i niefinansowych umożliwiających wspomaganie i koordynowanie efektów podejmowanych działań dla zrealizowanego globalnego (strategicznego) celu podmiotu gospodarczego.

Previous article
Biuro rachunkowe
Next article
Co jeśli nie radzimy sobie z księgowością naszej firmy?
About the author