Pit 37

Centrum podatnika

W życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Przed tym nie da się uciec. Skoro więc jesteśmy skazani na płacenie podatków, warto znać przepisy, by np. nie pominąć żadnych ulg, które nam przysługują. Ponadto każdy z nas jest zobowiązany do prowadzenia rozliczeń rocznych. Jeszcze większe zobowiązania mają przedsiębiorcy wypełniający nieco bardzo skomplikowane deklaracje podatkowe, w tym miesięczne deklaracje związane z podatkiem VAT.

Internet ułatwia życie także w dziedzinie podatków. Dostępnych jest w niej wiele kalkulatorów podatkowych – liczących odsetki od zaległości podatkowych, podatek VAT, kilometrówkę, składki ZUS, wynagrodzenia. Wystarczy podać tylko najpotrzebniejsze wartości, np. kwoty brutto i netto czy skalę podatkową. W sieci jest również sporo aplikacji, które umożliwiają prowadzenie rozliczeń rocznych składanych z reguły co roku do końca kwietnia.

Przeciętny Polak słyszał tylko o podatku VAT, akcyzie i podatku dochodowym. Jednak to zaledwie cząstka rodzajów podatków, jakie da się wyróżnić. Nie brakuje ogólnych podziałów, na podatki bezpośrednie i pośrednie, cedularne i globalne czy lokalne i centralne. Do tego dochodzą mniej oczywiste podatki, np. ekologiczne i podatki od gier. Część z nich dotyczy jedynie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Poza ulgami przy rozliczeniach rocznych (lub kwartalnych i miesięcznych) w poszczególnych przypadkach zwraca się uwagę na koszty uzyskania przychodów, które zmniejszają podstawę obliczania podatku. Korzystają z tego osoby mieszkający poza miejscowością, w której mieści się zakład pracy, pracownicy naukowi uczelni wyżsi, twórcy, pracownicy pełniący obowiązki obywatelskie i społeczne.

W sieci nie brakuje porad prawnych dotyczących podatków. Jednak często następują zmiany i należy dbać o to, by sięgać po jak najświeższe informacje. Często dostarczają ich portale o tematyce gospodarczej, a ilość informacji wzrasta na przełomie marca i kwietnia, kiedy zbliża się ostateczny termin składania rocznych deklaracji podatkowych.

Previous article
Czym jest rejestr Regon?
Next article
A dziś o PIT- 36 L
About the author