Pit 37

Czy można rozliczyć się wraz z małżonkiem po terminie?

Małżonkowie mają prawo do wspólnego opodatkowania osiągniętych dochodów pod warunkiem, że:

  • opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych (rozliczenie na formularzu pit 36 lub pit 37),

  • nie korzystają z preferencyjnych form opodatkowania – karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu prywatnego), podatku liniowego lub podatku tonażowego,

  • byli w związku małżeńskim i posiadali ustrój wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy, którego dotyczy składana deklaracja roczna.

W określonych przypadkach łączne rozliczenie dochodu może przynieść podatnikom korzyść podatkową w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego. W optymalnej sytuacji należny podatek można zmniejszyć o ponad dwanaście i pół tysiąca złotych.

Decydując się na złożenie wspólnej deklaracji podatkowej, trzeba pamiętać o przestrzeganiu terminów, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zarówno PIT-36 jak i PIT-37 druk za 2017 r. trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2017 r. Jeżeli fiskus otrzyma zeznanie po 30 kwietnia, rozliczenie na preferencyjnych zasadach nie będzie możliwe. Z tego powodu, jeśli planujemy skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania dochodów, nie powinniśmy odkładać wypełnienia i wysłania formularzy podatkowych na ostatnią chwilę.

Czasem zdarza się, że podatnicy składają oddzielne deklaracje, mimo że mogą rozliczyć się wraz z małżonkiem. Trzeba pamiętać, że nawet wtedy, gdy złożymy zeznanie roczne 2017 terminowo, jego korekta w celu dopisana dochodów uzyskanych przez współmałżonka, nie będzie możliwa.

Podczas wypełniania wspólnego rozliczenia trzeba pamiętać o wskazaniu sposobu opodatkowania „wraz z małżonkiem” w głównym formularzu podatkowym. Zaznaczenie odpowiedniego pola, jest traktowane jako oświadczenie woli podatnika, gdyż małżonkowie nie muszą już składać w urzędzie upoważnienia, potwierdzającego chęć wspólnego opodatkowania dochodów.

Previous article
Czy można odliczyć ulgę prorodzinną, gdy dziecko pracuje?
Next article
Czy zeznanie PIT 2018 można wysłać mailem?
About the author