Pit 37

Czy nadpłacać kredyt hipoteczny?

Zaciągnięty kredyt hipoteczny przeznaczony na cele mieszkaniowe, zwykle spłacany jest przez kredytobiorców w postaci równych lub malejących w okresie kredytowania, rat kapitałowo-odsetkowych. Ich uiszczanie odbywa się raz na miesiąc, do wyznaczonego dnia, zgodnie z harmonogramem spłaty, jaki dołączany jest do umowy kredytowej. Czy jednak warto nadpłacić kredyt, jeśli kredytobiorca nagle uzyska większą gotówkę?

Zawsze warto

Dzięki nadpłacie rat kredytowych w okresie kredytowania można zmniejszyć swoje raty w przyszłości, wraz z kosztami kredytowymi. Alternatywą jest skrócenie okresu kredytowania, co również przyniesie kredytobiorcy pewne oszczędności.

To od kredytobiorcy i jego umowy z bankiem zależy, czy nadpłacając kredyt hipoteczny będzie mógł skorzystać ze skrócenia okresu spłaty, z zachowaniem obecnej wysokości rat, albo ze zmniejszenia wysokości rat w przyszłości, przy zachowaniu standardowego okresu kredytowania. To drugie rozwiązanie jest atrakcyjniejsze głównie z uwagi na fakt, że skrócenie okresu kredytowania najczęściej wiąże się z koniecznością podpisania z bankiem aneksu do umowy kredytowej – to dodatkowy koszt i ryzyko, że bank przebada ponownie naszą zdolność kredytową. Jeśli wymagania banku w tym zakresie nie zostaną spełnione, bank może odmówić kontynuowania kredytu i wymóc na kredytobiorcy natychmiastową spłatę.

Największe korzyści z nadpłacania kredytu hipotecznego odniesie kredytobiorca, który spłaca zobowiązanie z wysokim oprocentowaniem. Pomoże to w obniżeniu udziału odsetek w ratach kredytowych.

Kiedy wcześniejsza spłata nie jest wskazana

Każdorazowo przy dokonywaniu nadpłaty kredytu, kredytobiorca powinien powiadomić o tym fakcie swój bank, chyba że ma zagwarantowaną w umowie możliwość elastycznej spłaty zobowiązania. Jeśli powiadomienie nie trafi do banku, nadpłacona kwota przeznaczona na poczet kredytu może zostać zablokowana na rachunku technicznym i nie zostanie zaliczona w poczet pożyczonej kwoty kapitału.

Nadpłacanie kredytu będzie niekorzystne dla klientów, u których bank pobiera z tego tytułu dodatkową prowizję.

Previous article
Chwilówki Pozabankowe – Parabanki
Next article
Chwilówki – pomoc czy chwilowa pułapka kredytowa?
About the author